23 LIPCA 2018

Poniedziałek XVI tygodnia okresu zwykłego

Święto świętej Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

Dzisiejsze czytania: Ga 2, 19-20; Ps 16(15), 1-2a.5.7-8.11; J 15, 1-8

Rozważania: Ewangeliarz OP, Oremus, , O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

Książka na dziś: Dary z nieba. Gdy Bóg odpowiada na modlitwy. Prawdziwe historie

Dzisiejsze czytania

(Ga 2, 19-20)
Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

(Ps 16(15), 1-2a.5.7-8.11)
REFREN: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
Mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
To On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

(J 15, 9b. 5b)
Trwajcie w mojej miłości; kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.

(J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP

Do góry

Oremus

Święta Brygida (1303-1373), matka św. Katarzyny (Szwedzkiej), pochodziła ze znakomitej rodziny, skoligaconej z dynastią królewską panującą w Szwecji. Głęboka pobożność św. Brygidy kazała jej zaangażować się w sprawy Kościoła zagrożonego rozłamem. Z wielkim poświęceniem zabiegała o powrót papieża z Awinionu do Rzymu. We wszystkim, co robiła, całą ufność pokładała w Bogu, czy to wypełniając do końca powołanie żony i matki, czy też przemierzając Europę z północy na południe w trosce o jedność Kościoła. Jest dla nas przykładem, że tylko kiedy czerpiemy siły z mocy Chrystusa, nasze życie przynosi owoce jak latorośl czerpiąca soki z winnego krzewu.

Joanna Woroniecka-Gucza, "Oremus" lipiec 2007, s. 107

Do góry

 

WIERZYĆ NIE WĄTPIĄC

Panie, obym był mocny w wierze (1 P 5, 9)

„Przez wiarę — mówi św. Paweł — Abraham usłuchał wezwania Bożego... Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie... Przez wiarę Abraham wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna... o którym powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo^. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych” (Hbr 11, 8. 17-19). Wspaniały przykład heroicznej wiary okazanej w okolicznościach niezwykle ciemnych i przeciwnych temu wszystkiemu, co sam Bóg obiecał. Uczyniła ona Abrahama ojcem i pierwowzorem naszej wiary.

Tajemnica odkrywająca prawdy nadprzyrodzone, niejasność Bożych obietnic mogą zrodzić wątpliwości i niepewności. Nie należy się zniechęcać. Jest rzeczą naturalną, że rozum wątpi o tym, czego nie widzi i nie rozumie. Ponadto Bóg sam może dopuścić, jak na Abrahama, takie okoliczności, w których trzeba iść naprzód w ciemnościach, nie wiedząc, dokąd się idzie, opierając się jedynie na słowie Tego, który powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mt 24, 35), Ta ciemna strona wiary jest przykra dla człowieka, który z natury swojej lubi opierać się na danych oczywistych, a tajemnice i drogi Boże, im są wyższe, tym bardziej pozostają ciemne i nieoczywiste dla rozumu niezdolnego ogarnąć tego, co jest nieskończone. Trzeba jednak reagować na wszelkie wątpliwości, wykonując skok w ciemność i usiłując wierzyć, wierzyć za wszelką cenę i wbrew wszelkiej oczywistości, ponieważ Bóg jest Bogiem i „wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego” (2 Tm 2, 13). Pismo święte wychwala wielokrotnie doskonałą wiarę Abrahama, który w okolicznościach nie dających żadnego sposobu rozwiązania „nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał” (Rz 4, 20-21). Niezłomna wiara w przeciwnościach daje siłę człowiekowi, a Bogu chwałę.

Podczas przykrego doświadczenia przeciw wierze św. Teresa od Dzieciątka Jezus napisała: „Choć nie czerpię pociechy z wiary, staram się jednak pełnić jej uczynki. Wiem, że w ciągu tego roku wzbudziłam w sobie więcej aktów wiary niż w ciągu całego mego życia” (Dz., r. 10, Rps C, f° 7). Dzięki podobnym doświadczeniom wiara staje się czystszą, bardziej nadprzyrodzoną, zasługującą.

  • O przepaści, o Bóstwo wieczne, o morze głębokie!... przez Twoje światło dałeś mi poznać prawdę Twoją! Jesteś światłem nad światłami i dajesz oczom umysłu światło nadprzyrodzone tak obfite i doskonałe, że rozjaśniasz światło wiary, tej wiary, przez którą widzę, że dusza ma posiadać życie, i w tej jasności otrzymuję Ciebie, światło.
    Przez światło wiary posiadam mądrość w mądrości Słowa, Jednorodzonego Syna Twego; przez światło wiary jestem silna, stała i wytrwała; przez światło wiary żywię nadzieję, ono nie daje mi upaść w drodze. To światło wskazuje mi drogę, bez tego światła szłabym w ciemności. Przeto prosiłam Cię, Ojcze wieczny, abyś oświecił mnie światłem najświętszej wiary. Zaprawdę, światło to jest morzem, bo zanurza duszę w Tobie, morze pokoju, Trójco wieczna. Woda tego morza nie jest mętna; dusza nie boi się jej, bo poznaje w niej prawdę. Jest przeźroczysta i ukazuje rzeczy, które ukrywa w swych głębinach. Więc tam gdzie spływa olśniewające światło wiary, dusza niejako stwierdza to, w co wierzy...
    Przyoblecz, przyoblecz mnie sobą, Prawdo wieczna, abym przeszła przez to życie śmiertelne w prawdziwym posłuszeństwie i w świetle najświętszej wiary, którym na nowo upoiłeś duszę moją (św, Katarzyna ze Sieny: Dialog 167).
  • O wiaro błogosławiona, ty jesteś pewna, lecz również ciemna. Dlatego jesteś ciemna, bo każesz wierzyć w prawdy objawione przez samego Boga, a one są ponad wszelkie światło przyrodzone i przekraczają bezwzględnie wszelkie ludzkie zrozumienie. To nadmierne światło jest dla duszy ciemnym mrokiem, ponieważ to, co jest większe, wchłania i zwycięża to, co jest mniejsze, tak jak światło słońca gasi wszelkie inne światła. I nikną one wtedy, a władze wzroku są opanowywane przez słońce, które je oślepia i pozbawia możności widzenia.
    Ty jesteś jako noc ciemna dla duszy, owszem, im bardziej ją zaciemniasz, tym więcej udzielasz jej światła z siebie. Dobrym obrazem Twoim był ów obłok, który oddzielał Izraelitów od Egipcjan przy wejściu do Morza Czerwonego. Obłok ten był ciemny, a oświecał noc; tak również Ty jesteś mrokiem i ciemnością dla duszy, a równocześnie swym mrokiem oświecasz i przynosisz światło mrokom duszy. Dlatego, „noc oświeceniem moim w rozkoszach moich”. Na drodze czystej kontemplacji i zjednoczenia z Bogiem Twoja noc, o wiaro błogosławiona, będzie mi przewodniczką (zob. św. Jan od Krzyża: Droga na Górę Karmel II, 3, 1, 4-6).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 426

Do góry

Książka na dziś

Dary z nieba. Gdy Bóg odpowiada na modlitwy. Prawdziwe historie

Dary z nieba. Gdy Bóg odpowiada na modlitwy. Prawdziwe historie

James Stuart Bell

Jak często się zastanawiasz, czy Bóg wysłuchał twojej modlitwy? Czy ty sam słuchasz Go wystarczająco uważnie? Bóg nieustannie szuka momentu, by przekazać nam coś ważnego. To, co zaczyna się od krótkiej modlitwy pełnej zawierzenia, może zakończyć się zdumiewającym darem od kochającego Ojca.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.