pobierz z Google Play

22 lipca 2021

Czwartek

Święto św. Marii Magdaleny

Czytania: (Pnp 8, 6-7); (Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9); Aklamacja (J 20, 11); (J 20, 1. 11-18);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Tajemnica szczęścia. Modlitwy na cześć Ran Jezusa Chrystusa

Czytania

(Pnp 8, 6-7)
Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko.

(Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9)
REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

Aklamacja (J 20, 11)
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

(J 20, 1. 11-18)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: "Niewiasto, czemu płaczesz?". Odpowiedziała im: "Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono". Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: "Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?". Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: "Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę". Jezus rzekł do niej: "Mario!". A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: "Rabbuni", to znaczy: "Nauczycielu". Rzekł do niej Jezus: "Nie zatrzymuj Mnie; jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: "Widziałam Pana i to mi powiedział".

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Umarliśmy razem z Chrystusem i dzięki Niemu żyjemy nowym życiem, w którym nie ma już miejsca na życie dla siebie samego, ale jedynie na życie dla Chrystusa, który za nas umarł i wstał z martwych. Odtąd na wszystko i na wszystkich patrzymy z Bożego punktu widzenia. Na Chrystusa zaś patrzymy jako na Boga Żywego.
Marek Ristau


Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Maria Magdalena, patronka dnia dzisiejszego, zainspirowana i przynaglona miłością Chrystusa, stała się pierwszą Apostołką Chrystusa zmartwychwstałego. W ostatnich latach, w Zgromadzeniu Słowa Bożego – jako misjonarze werbiści – podejmujemy pracę, inspirując się słowami: Miłość Chrystusa przynagla nas. Zakorzenieni w Słowie, oddani Jego misji. Jako chrześcijanie mamy być apostołami zmartwychwstałego Pana.
Dnia 22 czerwca 2018 roku członkowie XVIII Kapituły Generalnej misjonarzy werbistów na audiencji u papieża Franciszka usłyszeli następujące słowa: To miłość Chrystusa nas przynagla do osobistej i wspólnotowej odnowy, aby wzmocnić zobowiązanie do wyjścia i głosić Ewangelię. W tym celu trzeba będzie ponownie spojrzeć na korzenie. (…) Od tego spojrzenia na korzenie, chciałbym przeprowadzić moje rozważanie, zatrzymując się na trzech słowach: zaufanie, głoszenie, bracia. Papież wspomniał osobę założyciela werbistów, św. Arnolda Janssena, któremu nie brakowało odwagi i zaufania. Głoszenie słowa Bożego mamy podejmować w każdym miejscu i każdym czasie, wykorzystując wszelkie możliwe środki. A jesteśmy posłani do wszystkich, także do braci wykluczonych czy będących na peryferiach.
Tak jak św. Maria Magdalena, św. Paweł czy św. Arnold Janssen przynagleni miłością Chrystusa mamy w chrzcie umrzeć dla grzechu, każdego dnia umierać dla bodźców płynących z grzesznej natury i żyć dla naszych bliźnich, za których Chrystus zmartwychwstał.


Komentarz do psalmu

Dzisiejszy psalm jest modlitwą tęsknoty za Bogiem. Dotyka on najgłębszych pragnień człowieka, który chce odczuć obecność Pana. Odczucie Bożej obecności nie zawsze nam jednak towarzyszy. Wiele z naszych dni to poszukiwanie, tęsknota, walka o to, by znów poczuć bliskość Boga. Jak pustynna, sucha, pozbawiona wody ziemia, która czeka na deszcz, tak my czekamy, aż Pan ponownie przyjdzie. Potrzeba nam modlitwy w świątyni, ciągłej wierności Bogu, by poczuć Jego bliskość i w Nim się rozradować.


Komentarz do Ewangelii

W Ewangelii widzimy Marię Magdalenę, która idzie namaścić ciało Jezusa. Rozpacza po śmierci Mistrza, a jednak potem, gdy Jezus przed nią staje, nie umie Go rozpoznać. Z naszej perspektywy możemy jej wyrzucać brak wiary, ale wtedy nikt jeszcze nie wiedział, co to jest zmartwychwstanie. Po dwóch tysiącach lat głoszenia Ewangelii powinniśmy być mądrzejsi, pełni wiary i pewności w obecność zmartwychwstałego Pana między nami. Czy tak rzeczywiście jest? Nie do końca. Zamiast pewności – coraz więcej zwątpienia, zamiast radości – smutek, a w sercu, w którym pragnie zamieszkać Bóg – pustka.
Maria Magdalena rozpoznała Pana i stała się pierwszą Apostołką Zmartwychwstałego. Czas pandemii zweryfikował, na ile rozpoznaliśmy Jezusa w naszym życiu. Coraz wyraźniej widać czy traktujemy Go jako element kultury i tradycji, którą przekazali nam rodzicie, czy też mamy osobiste doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym Panem i głosimy Go całym życiem. Amen.

Komentarze zostały przygotowane przez o. Kazimierza Szałaja SVD


Do góry

Książka na dziś

Tajemnica szczęścia. Modlitwy na cześć Ran Jezusa Chrystusa

Św.Brygida Wielka

Modlitewnik zawiera słynny zbiór modlitw Tajemnice szczęścia, krótką biografię Świętej, litanię, modlitwy do świętej i fragmenty jej objawień.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.