pobierz z Google Play

23 lipca 2021

Piątek

Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

Czytania: (Ga 2, 19-20); (Ps 16(15), 1-2a.5.7-8.11); Aklamacja (J 15, 9b. 5b); (J 15, 1-8);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Pokój duszy. Przewodnik duchowy dla poszukujących

Czytania

(Ga 2, 19-20)
Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

(Ps 16(15), 1-2a.5.7-8.11)
REFREN: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
Mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
To On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy

Aklamacja (J 15, 9b. 5b)
Trwajcie w mojej miłości; kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.

(J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Ojciec dozna chwały, jeśli przyniesiemy obfity owoc i staniemy się uczniami Jezusa. Uczeń Jezusa jest jak On, bo jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jesteśmy jak On, gdy trwamy w Nim, a On trwa w nas, bo bez Niego nic nie możemy uczynić, bez Niego w ogóle nie możemy podobać się Bogu. Kto nie trwa w Nim i w Jego słowie, zostanie wyrzucony w ogień i spłonie. Nie ten wejdzie do Królestwa Bożego, kto mówi: Panie, Panie, ale ten, kto żyje słowem Pańskim.
Marek Ristau


Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Św. Brygida, patronka dnia dzisiejszego - patronka Europy i dobrej śmierci – oglądała w wizjach mękę naszego Pana, Jezusa Chrystusa i żyła tak, by jak najpełniej zjednoczyć się ze zmartwychwstałym Panem. Za nauczaniem św. Pawła w jej życiu najważniejszy był Chrystus, a wiara w Jego miłość i Zmartwychwstanie była fundamentem życia św. Brygidy. Współczesna Europa zapomina o swoich chrześcijańskich korzeniach. Chce budować na innych fundamentach, ale często jest to budowanie na piasku. Dzisiejszy świat unika tematu śmierci – a przecież każdy, kto się narodził, musi umrzeć. Nasza ludzka sprawiedliwość nie może nas zbawić ani ustrzec od zła, nikt z nas nie jest wolny od chorób i śmierci. Zbawienie jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej, jeśli z wiarą na nią odpowiadamy.
Dzisiaj, w piątek, dziękujemy za zbawcze dzieło naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On do końca nas umiłował i życie swoje za nas dał. Bez wiary w Chrystusa nasze życie nie ma głębszego sensu. Wyznaczamy sobie jakieś tymczasowe cele, ale przecież ostatecznym celem jest Chrystus i nasze życie w Nim i Boże życie w nas.
Wraz z patronką dnia dzisiejszego, która zażegnała wiele konfliktów w Europie i zawsze dążyła do pokoju, prośmy o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w Europie i na świecie. Na Chrystusie budujmy życie osobiste i relacje z bliźnimi.


Komentarz do psalmu

Dzisiejszy psalm to pieśń dziękczynna za bliskość i mądrość Pana Boga, za wszelkie łaski, które nam daje. Jest to mądrościowe pouczenie, by żyć zgodnie z prawem Pańskim. Człowiek powinien porzucić życie w grzechu i chęć polegania wyłącznie na sobie. Pełne szczęście możemy odnaleźć jedynie w Bogu. Wiedzieli o tym nasi przodkowie, wiedziała św. Brygida, wiedzieli twórcy Unii Europejskiej. A współczesny człowiek? Z uporem maniaka zamiast się nawrócić i oddać chwałę Bogu, wciąż kręci się wokół siebie, a za swoje błędy obwinia Pana Boga.


Komentarz do Ewangelii

Dzisiejsza Ewangelia podejmuje i rozwija to, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Nasze życie ma być zjednoczone z Chrystusem. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, jak latorośl w winny krzew. To dzięki łasce Bożej jesteśmy uświęceni, odkupieni, zbawieni. To chrześcijańskie korzenie transportują pokarm duchowy, dzięki któremu możemy zmierzać do Ojczyzny Niebieskiej i kochać bliźniego. Boże życie w nas – łaska Chrystusa, która jest życiodajnym sokiem, pozwala nam wydać owoce nawrócenia, owoce dobrego życia i miłości na drodze do Boga i bliźniego.

Komentarze zostały przygotowane przez o. Kazimierza Szałaja SVD


Do góry

Książka na dziś

Pokój duszy. Przewodnik duchowy dla poszukujących

Abp Fulton J. Sheen

Jedna z najlepszych książek wielkiego mistrza duchowego czasów współczesnych! Ponadczasowy przewodnik dla poszukujących prawdziwej radości i pokoju ducha, a zarazem doskonałe studium fundamentalnych różnic pomiędzy chrześcijańską duchowością a Freudowską psychoanalizą oraz innymi ideologiami budowanymi na materia- listycznym i naturalistycznym światopoglądzie

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.