Mateusz · Czytania · Ewangeliarz o. Wojciecha Jędrzejewskiego

O. WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI OP

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”

MP3: posłuchaj... (kopiuj...)

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. (Łk 4:16-30)

Jak niezwykle majestatycznie wygląda Pan Jezus na wszelkich wizerunkach, freskach, obrazach przedstawiających tę scenę, gdy rozpoczyna nauczanie, gdy w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście mówi: dziś spełniły się słowa Pisma, dzisiaj się spełniają zapowiedzi mówiące o Mesjaszu, który przyjdzie jako wyzwoliciel. Ilekroć myślimy o Panu Jezusie, to niech nigdy nie będzie w naszym myśleniu miejsca na takie obrazy Jezusa, który mówi ładne słowa, który mówi nawet mądre słowa. Ale zawsze próbujmy widzieć Pana Jezusa, w którym jest Majestat Zbawcy, Majestat Tego, który wyzwala. To jest ten Jezus, który po Swoim słowie, wypowiadanym słowie, natychmiast stoi całym Sobą, całą mocą Swojej osoby, Swojej Boskiej osoby, aby nas wyzwalać z grzechu, aby rozwiązywać pęta naszych wszystkich uwikłań, tego co krępuje nasze dążenie do świętości, nasze pragnienie, aby się zjednoczyć z Bogiem. Takiego Jezusa wyznajemy, Tego, który jest Wyzwolicielem z Potęgą i Mocą.

© 1996–2003 Mateusz
·················
Mateusz · Czytania · Ewangeliarz o. Wojciecha Jędrzejewskiego