Czytelnia

KS. IRENEUSZ ST. BRUSKI

Ekumeniczny styczeń

 

 

Tradycyjnie styczeń upływa pod znakiem powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. Już 7 stycznia w Warszawie, kilka dni później w Łodzi, Krakowie i Olsztynie, a 18 stycznia na dobre w całym naszym kraju specjalnymi nabożeństwami zainaugurowano Tydzień ekumeniczny. „Tydzień” z nazwy, gdyż w bieżącym roku w niektórych polskich diecezjach rozrósł się aż do... przeszło trzech tygodni.

Ekumenizm, termin wywodzący się z greckiego oikumene, który zrobił zawrotną karierę. Ekumenizm, czyli dążenie do zjednoczenia chrześcijan wszystkich wyznań w jednym Kościele Chrystusowym, przy zachowaniu pluralizmu teologicznego i wyznaniowego. Ekumenizm, o którym Papież powie, że jest „imperatywem chrześcijańskiego sumienia”. Ekumenizm, to słowo które w tych dniach szczególnie połączy chrześcijan na drodze odnajdywania zagubionej wspólnoty między sobą.

Motto przewodnie tegorocznych ekumenicznych spotkań, zaczerpnięte z psalmu 36: „U Ciebie jest źródło życia”, przypomina o potrzebie powrotu do źródeł chrześcijaństwa. Albowiem chrześcijanie początku trzeciego tysiąclecia, idąc razem, powinni bardziej radykalniej powrócić do ideału życia według Ewangelii; powinni razem skierować wzrok ku Chrystusowi i ku Niemu wyciągnąć ręce w geście wspólnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu, którego On im posłał.

Po raz pierwszy na gruncie polskim, chrześcijanie różnych tradycji uczestnicząc w nabożeństwach posługują się biblijnymi tekstami ekumenicznego przekładu Pisma Świętego Nowego Testamentu i Psalmów, zaakceptowanego przez jedenaście Kościołów, a wydanego przez Polskie Towarzystwo Biblijne. Do parafii różnych Kościołów chrześcijańskich trafiły też wspólnie przygotowane, pod egidą Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polskiej Rady Ekumenicznej, broszury z tekstami nabożeństw ekumenicznych. Na nabożeństwach tych, w modlitewnej wspólnocie stają obok siebie katolik i luteranin, prawosławny i adwentysta, starokatolik i metodysta... Stają obok siebie ci, którzy wprawdzie wierzą inaczej, ale wierzą w Tego samego.

Ks. Ireneusz St. Bruski

 

 

 

na początek strony
© 1996–2002 Mateusz