Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Cykl Pierwszy – Nowy Testament
pisma św. Łukasza

 

 

 

Ewangelia św. Łukasza

osiemnasty tydzień dziewiętnasty tydzień
1 Łk 1,1–38 1 Łk 6,12–38.41–42.39–40.43 – 7,10
2 Łk 1,39–80 2 Łk 7,11 – 8,3
3 Łk 2: 3 Łk 8,4–56
4 Łk 3,1 – 4,13 4 Łk 9,1–45
5 Łk 4,14 – 5,11 5 Łk 9,46 – 10,24
6 Łk 5,12 – 6,11 6 Łk 10,25 – 11,28

 

dwudziesty tydzień dwudziesty pierwszy tydzień
1 Łk 11,29 – 12,12 1 Łk 18,31 – 19,48
2 Łk 12,13 – 13,9 2 Łk 20,1 – 21,4
3 Łk 13,10 – 14,24 3 Łk 21,5 – 22,6 [rekonstrukcja]
4 Łk 14,25 – 15,32 4 Łk 22,7–62
5 Łk 16,1–15.19–30;
17,1–4.7–10; 16,16–18;
17,5–6.11–19
5 Łk 22,63 – 23,56
6 Łk 17,20 – 18,30 6 Łk 24:

 

Dzieje Apostolskie

dwudziesty drugi tydzień dwudziesty trzeci tydzień
1 Dz 1: 1 Dz 8,4–40; 9,31–43
2 Dz 2,1–41 2 Dz 10,1 – 11,18
3 Dz 3,1 – 4,31 3 Dz 9,1–30; 11,19–30
4 Dz 5,12a.15–16.12b–14.17–42 4 Dz 12,1 – 13,12
5 Dz 2,42–46; 4,32 – 5,11; 6,1–7 5 Dz 13,13–52
6 Dz 6,8 – 8,3 6 Dz 14:

 

dwudziesty czwarty tydzień dwudziesty piąty tydzień
1 Dz 15,1–35 1 Dz 21,15 – 22,29
2 Dz 15,36 – 16,40 2 Dz 22,30 – 23,35
3 Dz 17,1 – 18,11 3 Dz 24,1 – 25,12
4 Dz 18,12 – 19,20 4 Dz 25,13 – 26,32
5 Dz 19,21 – 20,16 5 Dz 27:
6 Dz 20,17 – 21,14 6 Dz 28:

 

 

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz