Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Cykl Drugi – Nowy Testament
listy św. Pawła

 

 

 

dwudziesty czwarty tydzień dwudziesty piąty tydzień
1 1Tes 1: – 3: 1 1Kor 7:
2 1Tes 4: – 5: 2 1Kor 8,1 – 9,23
3 2Tes 1: – 3: 3 1Kor 9,24 – 11,1
4 1Kor 1,1 – 3,4 4 1Kor 11,2–34
5 1Kor 3,5 – 4,21 5 1Kor 12,1–30
6 1Kor 5,1 – 6,11;
2Kor 6,14 – 7,1 *; 1Kor 6,12–20
6 1Kor 12,31 – 14,40

 
* Fragment 2Kor 6,14 – 7,1 nie wydaje się być na swoim miejscu: przerywa uprzedni wątek i nijak się nie ma do treści listu. Tymczasem gdy go włożyć po 1Kor 6,11 pasuje jak ulał!

dwudziesty szósty tydzień 27ty tydzień
1 1Kor 15: 1 2Kor 4,7 – 6,13; 7,2–4
2 1Kor 16:; 2 Kor 1,1–11 2 2Kor 8: – 9:; 13,11–13
3 2Kor 1,12 – 2,13; 7,5–16 3 Flp 1,1–26; 2,19–30
4 2Kor 10: – 11: ** 4 Flp 4,10–20; 1,27 – 2,18
5 2Kor 12,1 – 13,10 5 Flp 3,1 – 4,1.4–9.2–3.21–23
6 2Kor 2,14 – 4,6 6 Gal 1: – 2:

 
** 2Kor 10: – 13: jest przypuszczalnie owym poprzednim listem, o którym Paweł wspomina wcześniej (por 2,3.9 i 7,8). Należy go więc przeczytać przed fragmentem 2,14 – 6,13, który jest jakby jego pogłębieniem.

dwudziesty ósmy tydzień dwudziesty dziewiąty tydzień
1 Gal 3,1 – 4,19 1 Rz 9,1 – 10,13
2 Gal 4,20 – 6,18 2 Rz 10,17.14–15.18.16.19 – 11,36
3 Rz 1,1 – 2,12.16.13–15.17–29 3 Rz 12: – 13:
4 Rz 3: – 4: 4 Rz 14,1 – 15,13
5 Rz 5,1 – 7,6 [rekonstrukcja] 5 Rz 15,14 – 16,27
6 Rz 7,7–23,25,24; 8,2–39 * 6 Kol 1,1 – 2,3

 
* Wiersz 8.1 wydaje się być nie na swoim miejscu; byłoby bardziej logiczne uczynić zeń drugi człon niedokończonego zdania z wiersza 5,12 (por. rekonstrukcja rozdziału 5).

trzydziesty tydzień trzydziesty pierwszy tydzień
1 Kol 2,4 – 3,17 1 Tt 1: – 3:
2 Kol 3,18–24; 4,1; 3,25; 4,2–4,18; Flm 2 1Tm 1,1–11.18 – 2,7; 1,12–17; 2,8–15; 6,1–2a.17–19
3 Ef 1,1 – 2,10 3 1Tm 3,1–13; 5: [rekonstrukcja]
4 Ef 2,11–22; 3,2–13.1.14–21 * 4 1Tm 3,14 – 4,16;
6,2b–16.20–21
5 Ef 4,1 – 5,20 5 2Tm 1,1–14; 2:
6 Ef 5,21 – 6,24 6 2Tm 4,1–5; 3:; 4,9–15; 1,15–18; 4,21a.6–8.16–20.21b–22

 
* Wydaje się, że wiersze 3,13.1.14 należałoby złożyć w następujący sposób: Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was; taka jest właśnie wasza chwała. Dzięki temu <doświadczeniu> właśnie ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa za was, pogan, zginam kolana moje, przed Ojcem…

 

 

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz