Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Cykl Trzeci – Nowy Testament
pisma wywodzące się z kręgu Dwunastu

 

 

 

Ewangelia św. Marka *

* Może być uważana za krótką wersję Ewangelii św. Mateusza, gdyż posiada ten sam plan narracyjny.

dwudziesty pierwszy tydzień
5 Mk 1:
6 Mk 2,1 – 3,19

 

dwudziesty drugi tydzień dwudziesty trzeci tydzień
1 Mk 3,20 – 4,34 1 Mk 10,32 – 11,26
2 Mk 4,35 – 6,6 2 Mk 11,27 – 12,44
3 Mk 6,7–56 3 Mk 13,1 – 14,2.10–11 [rekonstrukcja]
4 Mk 7,1 – 8,21 4 Mk 14,3–9.12–52
5 Mk 8,22 – 9,32 5 Mk 14,53 – 15,39
6 Mk 9,33–37.42–50.38–41; 10,1–31 6 Mk 15,40 – 16,20

 

Ewangelia św. Mateusza

dwudziesty czwarty tydzień dwudziesty piąty tydzień
1 Mt 1: – 2: 1 Mt 11,2 – 12,15a
2 Mt 3: – 4: 2 Mt 12,15b–50
3 Mt 5,1–28.31 – 6,18 3 Mt 13,1–53
4 Mt 7,13–14; 6,24.19–21.25–34; 7,7–12.1–5; 6,22–23; 5,29–30; 7,6.15–29 4 Mt 13,54 – 15,28
5 Mt 8,1 – 9,35 5 Mt 15,29 – 17,13
6 Mt 9,36 – 11,1 6 Mt 17,14 – 18,35

 

dwudziesty szósty tydzień dwudziesty siódmy tydzień
1 Mt 19,1 – 20,16 1 Mt 26,6–13.17–56
2 Mt 20,17 – 21,22 2 Mt 26,57 – 27,26
3 Mt 21,23 – 22,33 3 Mt 27,27–61
4 Mt 22,34 – 23,39 4 Mt 27,62 – 28,20
5 Mt 24: [rekonstrukcja]  
6 Mt 25,1 – 26,5.14–16  

 

Listy św. Jakuba * [rekonstrukcja] – św. Piotra – św. Judy – do Hebrajczyków **

* List ten można czytać wg planu lub wg rekonstrukcji.

** Św. Paweł nie jest autorem tego listu, choć być może dopisał się doń na końcu (Hbr 13,22–24a). Wielu egzegetów uważa obecnie, że list jest zapisem kazania Barnaby, który zaprezentował Pawła Apostołom (Dz 10,26–28), a następnie towarzyszył mu w pierwszej wyprawie misyjnej (Dz 13,1–4).

dwudziesty siódmy tydzień
5 Jk 1,1 – 2,13
6 Jk 2,14 – 3,18

 

dwudziesty ósmy tydzień dwudziesty dziewiąty tydzień
1 Jk 4: – 5: 1 Hbr 1,1 – 3,6
2 Jud 1–19; 2P 2: *; Jud 20–24 2 Hbr 4,14 – 5,10; 3,7 – 4,13; 6,4–20
3 1P 1,1 – 2,10 3 Hbr 5,11 – 6,3; 7: – 8:
4 1P 2,11 – 3,17; 4,7–11 4 Hbr 9,1–14.24–27.15–23; 10,1–4.11–14.5–10.15–25
5 1P 4,12–16; 3,18–22;
4,6.1–5.17 – 5,14 *
5 Hbr 10,32 – 11,1.3.6.2.4–5.7–12.17–38.13–16.39–40
6 2P 1:; 3: 6 Hbr 12,1–17; 10,26–31;
12,18 – 13,25

 
* Drugi List św. Piotra to rozważanie o Powtórnym Przyjściu Chrystusa. Jego drugi rozdział wydaje się być nie na swoim miejscu, a jest przy tym bardzo zbliżony przekazem do listu św. Judy…

 
** Przekład bardzo trudnego wiersza 4,6: Bowiem po to także umarłym ogłoszono Ewangelię, aby zostali osądzeni w ciele - jak ludzie, i mimo to żyli w Duchu - jak Bóg.
Śmierć jest osądem uczynków ciała (por. Rz 8,6), który jednak nie przekreśla zmarłemu możliwości zmartwychwstania z Chrystusem.

 

 

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz