Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Cykl Czwarty – Nowy Testament
pisma św. Jana *

 

 

 
* Pisma św. Jana tworzą osobną szkołę duchową, wyróżniającą się zdecydowanie od pism tradycji Dwunastu (zgromadzonych w trzecim cyklu). To zaś – jak i wiele innych wskazówek – doprowadza niektórych egzegetów do wniosku, że św. Jan Apostoł i św. Jan Ewangelista to dwie odrębne osoby…

 

Listy [rekonstrukcja] – Ewangelia św. Jana

czternasty tydzień piętnasty tydzień
3 1J 1,1 – 2,28 1 J 1,1–5.9–14.16–18 *;
1,6–8.15.19 – 2,12 [tekst]
4 1J 2,29 – 4,6 2 J 2,13 – 3,36
5 1J 4,7 – 5,21 3 J 4:
6 2J; 3J 4 J 6: **
  5 J 5: [rekonstrukcja]
  6 J 7,1–29,31–32,30,45–53,37–44; 8,1–11

 
* Hymn o Słowie powinien być oddzielony od relacji o Janie Chrzcicielu.

** Rozdział 6 opisuje wydarzenie, które miało miejsce na krótko przed Paschą i w związku z tym powinien być przed rozdziałem 5, który rozgrywa się albo w czasie święta Paschy albo – co jest hipotezą bardziej prawdopodobną – w czasie święta Pięćdziesiątnicy tj. 50 dni po święcie Paschy.

szesnasty tydzień siedemnasty tydzień
1 J 8,12–22; 7,33–36; 8,23–59 1 J 13,31–33.36 – 14,12;
16,16–23a; 14,18–20.27–29.15–17.21–25 [tekst]
2 J 9: 2 J 15,1–7.16.8–13; 13,34–35; 15,14–15.17–25; 16,1–4;
15,26–27; 16,5–15 [tekst]
3 J 10: 3 J 16,25–27; 14,13–14; [tekst]16,23b–24.28–33; 14,30–31; 17:
4 J 11,1–54 4 J 18,1 – 19,16
5 J 11,55 – 12,36 [rekonstrukcja] 5 J 19,17 – 20,18
6 J 12,37 – 13,17.20.18–19.21–30 6 J 20,19–29; 21:; 20,30–31 *

 
* Zakończenie 20,30-31 ma w oryginale następującą składnię: Niemniej chociaż wiele innych też znaków... uczynił Jezus... to jednak te [tylko] zapisano, abyście wierzyli...

 

Apokalipsa

osiemnasty tydzień dziewiętnasty tydzień
1 Ap 1,1 – 2,11 1 Ap 12,1–10.12 – 13,8.11–18
2 Ap 2,12 – 3,22 2 Ap 14,1–5; 12,11; 14.12–13.6–8; 13,9–10; 14,9–11.14 – 15,8
3 Ap 4: – 5: 3 Ap 16,1–14.16 – 17,18
4 Ap 6,1 – 8,1 4 Ap 18,1 – 19,10
5 Ap 8,2 – 9,21 5 Ap 19,11 – 21,8
6 Ap 10: – 11: 6 Ap 21,9 – 22,13; 16,15; 22,14–21 [rekonstrukcja]

 

 

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996-1999 Mateusz