Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Tematyczny Podział Psalmów

 

 

Zastosowano numerację tak jak w Biblii, a nie tak jak w Psałterzu (tj. zamieszczoną w większości wydań Biblii „w nawiasach”). Niektóre psalmy mogą znajdować się w kilku grupach tematycznych.

 

Mądrościowe / Medytacje
1, 8, 14, 15, 19, 36, 37, 39, 49, 50, 53, 73, 75, 76, 82, 90, 94, 112, 119, 127, 139

Skargi / Lamentacje
7, 9, 10, 12,13, 17, 22, 26, 31, 41, 54, 55, 56, 58, 64, 69, 88, 102, 120, 142

Złorzeczenia przeciw niesprawiedliwym
35, 52, 58, 83, 109

Prośby / Błaganie
3, 4, 5, 25, 28, 40, 57, 61, 70, 71, 108, 123, 140, 141, 143, 144

Pokutne
6, 32, 38, 51, 130

Pragnienie Boga
42-43, 63

Uwielbienie
29, 65, 68, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 111, 113, 117, 135, 145, 146, 148, 150

Dziękczynienie
18, 30, 66, 67, 107, 116, 118, 124, 136, 138,

Akt zaufania / zawierzenia
11, 16, 23, 27, 33, 34, 46, 62, 84, 91, 121, 125, 131

Wyznanie wiary
101, 115, 147

Rozważanie historii Izraela
77, 78, 105, 106, 114, 132

Modlitwy narodowe
44, 60, 74, 79, 80, 85, 89, 126, 129, 137

Modlitwy w intencji Jerozolimy i Świątyni
48, 84, 122

Błogosławieństwa
128, 133, 134, 149

Świąteczne
24, 47, 81, 95, 100, 118,

Królewskie / Mesjańskie
2, 20, 21, 45, 61, 72, 110

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz