ŻYCIE DUCHOWE  •  WIOSNA 2000 

KALENDARIUM ŻYCIA DUCHOWEGO •


 

październik – grudzień 1999

 


 

 

1 października w Watykanie rozpoczął obrady Synod Biskupów dla Europy (trwał on do 23 października). Tego dnia Jan Paweł II do grona patronów Europy dołączył trzy święte: Brygidę Szwedzką (1302-1373), Katarzynę Sieneńską (1347-1380) i Edytę Stein (1891-1942). W dniach 1-3 października przy rzymskim kościele św. Ducha odbywało się pierwsze sympozjum na temat Miłosierdzia Bożego. 3 października na Jasną Górę przybyło kilkuset prezydentów miast, burmistrzów, starostów i marszałków, którzy wzięli udział w zorganizowanej już po raz szósty Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego. Spotkanie było okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także do refleksji nad rolą działalności liderów lokalnych. Tego samego dnia w Pekinie oddano do użytku odrestaurowaną zabytkową katedrę. Jest to najstarszy kościół w Chinach, obecnie jest on siedzibą zwierzchnika prorządowego Kościoła patriotycznego. Otwarcie katedry było jednym z wydarzeń związanych z obchodami 50. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. W dniach 8-10 października w Krakowie odbyła się interdyscyplinarna sesja naukowa Aniołowie – duchowa osnowa bytu. Jej organizatorem było jezuickie Centrum Kultury i Dialogu przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. 14 października w Chinach wykonano wyrok śmierci na pastorze Liu Jiaguo, jednej z czołowych postaci podziemnego Kościoła protestanckiego w Państwie Środka. Ostatnie miesiące 1999 roku były szczególnie trudne dla wiernych tych Kościołów i wspólnot, które w Chinach zostały zdelegalizowane. Pokojową Nagrodę Nobla za 1999 rok przyznano organizacji „Lekarze bez granic” za jej pionierską pracę humanitarną na kilku kontynentach. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 15 października. 18 października powołano wspólną komisję złożoną z ekspertów wyznaczonych przez Stolicę Apostolską i stronę żydowską, która podejmie prace nad zbadaniem dokumentów watykańskich z okresu II wojny światowej. 31 października w Augsburgu katolicy i luteranie podpisali wspólną deklarację o usprawiedliwieniu. Jest to najbardziej doniosłe ze wszystkich dotychczasowych porozumień zawartych pomiędzy tymi Kościołami. Kończy ono spór w tej materii, który trwał od 450 lat. W dniach 5-8 listopada Jan Paweł II przebywał z wizytą w Indiach. Jednym z najważniejszych punktów papieskiej pielgrzymki było podpisanie posynodalnej adhortacji Ecclesia in Asia, co miało miejsce w New Delhi. W ramach tej samej, 89. zagranicznej podróży Jan Paweł II 8 listopada odwiedził Gruzję. W dniach 12-14 listopada w Genui odbyło się trzynaste spotkanie „Ludzie i religie”. Inspiracją i pierwowzorem tego wydarzenia było modlitewne spotkanie przywódców religijnych w Asyżu w 1986 roku. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: „Siostrzane Kościoły, bratnie narody”. W dniach 19-21 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbywało się sympozjum „Człowiek – Nauka – Wiara”. W dniach 23-25 listopada w Moskwie odbywała się międzynarodowa konferencja ekumeniczna nt. ateizmu, sekularyzacji oraz zagrożenia ze strony sekt we współczesnym społeczeństwie. W dniach 25-26 listopada odbyło się 302. spotkanie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W dniach 29 listopada – 4 grudnia obradowała w Watykanie Komisja Teologów zastanawiając się nad stosunkiem Kościoła do win, których jego wyznawcy dopuścili się w przeszłości. 80-lecie wskrzeszenia Nuncjatury Apostolskiej w Polsce uczczono podczas konferencji zorganizowanej 30 listopada w gmachu Sejmu RP. 30 listopada prof. Wanda Półtawska została udekorowana papieskim Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Abp Zenon Grocholewski, nowo mianowany przewodniczący watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, otrzymał 1 grudnia doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 12 grudnia w Moskwie sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano dokonał uroczystej konsekracji tamtejszego kościoła katedralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. 13 grudnia kard. Angelo Sodano spotkał się w stolicy Rosji z patriarchą Aleksym II, zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego w tym kraju. 16 grudnia weszły w życie nowe przepisy prawne wprowadzające w Polsce instytucję separacji małżeńskiej. 24 grudnia w noc wigilijną Jan Paweł II otworzył Święte Drzwi Bazyliki św. Piotra w Rzymie, rozpoczynając tym samym obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety we Wrocławiu po raz pierwszy w historii odprawiona została pasterka ekumeniczna. Wzięli w niej udział duchowni i wierni sześciu Kościołów chrześcijańskich. 25 grudnia Jan Paweł II otworzył Drzwi Jubileuszowe w Bazylice św. Jana na Lateranie, która jest katedrą Biskupa Rzymu. 28 grudnia rozpoczęło się w Warszawie XXII Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane przez wspólnotę ekumeniczną z Taizé. Trwało ono do 1 stycznia 2000 roku. 30 grudnia rząd islamskiego Kataru zezwolił na budowę świątyni katolickiej. Będzie to pierwszy kościół katolicki wzniesiony w tym kraju od 1300 lat. Punktualnie o północy 31 grudnia Jan Paweł II wygłosił orędzie noworoczne i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Wydarzenie to poprzedziło 24-godzinne czuwanie modlitewne na placu przed rzymską Bazyliką św. Jana na Lateranie. Główne uroczystości powitania Nowego Roku 2000 w Ziemi Świętej odbyły się w Bazylice Getsemani u stóp Góry Oliwnej w Jerozolimie.

Opracował Jakub Kołacz SJ

(na podst. KAI)

 

 

 

 

 DO GÓRY  •  SPIS TREŚCI