ŻYCIE DUCHOWE 

 

ŻYCIE DUCHOWE

LATO
23 (9) 2000

 

Od redakcji

KOŚCIÓŁ GRZESZNIKÓW •

JESTEM OD UCZENIA TOLERANCJI
Rozmowa z profesor Ewą Wipszycką

ODRÓŻNIĆ SKRZYDŁA OD GARBÓW
Rozmowa z księdzem profesorem Janem Kracikiem

PRAWDĘ MA TYLKO BÓG
Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem

DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE •

Czym jest dla mnie życie duchowe?
Ankieta
MACIEJ BIENIASZ, ADAM BONIECKI MIC, ADAM SCHAFF

KS. ROMUALD JAKUB WEKSLER-WASZKINEL
Radość i spełniona nadzieja

KS. STANISŁAW RADOŃ
Spowiedź z dwóch stron kratek konfesjonału

ANSELM GRÜN OSB
Przebacz samemu sobie

KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI
Tajemnice Ewangelii (III)

JANUSZ PONIEWIERSKI
Moje bilanse kwartalne
Zima – Wiosna 2000

SZKOŁY DUCHOWOŚCI •

DARIUSZ KOWALCZYK SJ
Dlaczego lubię Neokatechumenat?

ŚLADY JEDNEGO ŻYCIA •

JACEK BOLEWSKI SJ
Archeologia dziecka

ZOFIA ZARĘBIANKA
Dwa w jednym, czyli kilka refleksji o Thomasie Mertonie – pisarzu i mnichu

LEKTURY •

JERZY KOCHANOWICZ
Arcybiskup Nossol jako „locus theologicus”

HENRYK PIETRAS SJ
Zrozumieć Pismo

KRZYSZTOF WOŁODŹKO SJ
Modlitwa ludzi dnia powszedniego...

STANISŁAW OBIREK SJ
Święta zazdrość

KALENDARIUM ŻYCIA DUCHOWEGO •

Styczeń – marzec 2000

 

 

 

 

 

 DO GÓRY  •  NASTĘPNY