ŻYCIE DUCHOWE  •  ZIMA 2001 

KALENDARIUM ŻYCIA DUCHOWEGO •


 

Lipiec – wrzesień 2000

 


 

 

1 lipca w Islandii rozpoczęły się dwudniowe uroczystości związane z jubileuszem 1000-lecia przyjęcia chrześcijaństwa na wyspie. W dniach od 1 do 2 lipca w Toruniu odbył się III Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Song of Songs”. 2 lipca w Krakowie i Łopusznej na Podhalu żegnano śp. ks. Józefa Tischnera. 4 lipca w Neapolu zmarł Gustaw Herling-Grudziński.  W dniach od 6 do 8 lipca ponad 35 tys. osób wraz z przedstawicielami najwyższych władz naszego państwa przebywało w Rzymie, uczestnicząc w Narodowej Pielgrzymce Polaków zorganizowanej jako jubileuszowe dziękczynienie za 2000 lat chrześcijaństwa. W dniach od 7 do 9 lipca w Ustroniu odbył się XI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej „Gaude-Fest”. W dniach od 15 do 17 lipca w Belgradzie wraz z biskupami Jugosławii obradowała delegacja Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Na zakończenie spotkania jej członkowie zaapelowali o zniesienie narzuconych przez Zachód sankcji ekonomicznych. Zdaniem hierarchów sankcje te godzą przede wszystkim w najsłabszych obywateli tego kraju. 25 lipca Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął raport o realizacji tzw. Ustawy antyaborcyjnej. Ze sprawozdania wynika, że w ubiegłym roku liczba zabiegów zmniejszyła się o połowę.  Od 15 do 20 sierpnia w Rzymie trwały XV Światowe Dni Młodzieży. Ocenia się, że wzięło w nich udział ponad 2 mln osób ze 159 krajów świata. W dniach od 18 do 19 sierpnia na górze Grabarce obchodzono prawosławne święto Spasa (święto Zbawiciela).  W dniach od 19 do 27 sierpnia gościł w Polsce łaciński patriarcha Jerozolimy abp Michel Asad Sabbah.  20 sierpnia zakończył się świętowany w Przemyślu i Jarosławiu Wielki Jubileusz Kościoła prawosławnego na ziemiach polskich. t  W dniach od 25 do 27 sierpnia w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Kobiet-Teologów Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczki dyskutowały m.in. na temat, czy poprawne jest mówienie o istnieniu teologii macierzyństwa.  Solidarność jako idea polityki w XXI wieku to tytuł sympozjum, jakie 29 sierpnia, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności zgromadziło w Gdańsku premierów i polityków z całej Europy. Uroczystości rocznicowe trwały trzy dni. 31 sierpnia w Gdańsku rozpoczęło się „Święto człowieka”. W trzydniowym spotkaniu i dyskusji na temat godności osoby ludzkiej wzięli udział politycy, ludzie kultury i biznesu, którzy na zakończenie podpisali „Kartę Powinności Człowieka”. Tego samego dnia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku zakończyło się spotkanie zwierzchników religijnych i duchowych świata, w którym wzięło udział ponad tysiąc osób. Stolicę Apostolską reprezentował kard. Francis Arinze, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. 2 września w Miednoje otwarto Polski Cmentarz Wojenny, na którym spoczywają ciała ponad 6 tys. ofiar zbrodni NKWD.  3 września Jan Paweł II beatyfikował dwóch swoich poprzedników na Stolicy Piotrowej: Piusa IX i Jana XXIII. 5 września w Watykanie zaprezentowano opracowaną przez Kongregację Nauki Wiary deklarację Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. Dokument ten wzbudził wiele emocji i protestów ze strony innych Kościołów chrześcijańskich. 7 września Parlament Europejski wydał zakaz dokonywania eksperymentów z klonowaniem człowieka, m.in. także w celach terapeutycznych. 14 września w Paryżu zmarł Jerzy Giedroyc. W dniach od 15 do 16 września w Zakopanem odbyło się spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych z całej Polski. Jego celem było podsumowanie dziesięcioletniego okresu nauczania religii w szkole. Dyskutowano także nad miejscem katechezy w reformującej się oświacie. W dniach od 15 do 17 września w Lublinie odbył się Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Jego hasło brzmiało: „Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości”. 17 września w Warszawie na zakończenie XI Krajowych Targów Książki już po raz szósty przyznano „Ikara” – nagrodę sezonu wydawniczo-księgarskiego. Jej tegorocznym laureatem został ks. Jan Twardowski.

 

Opracował Jakub Kołacz SJ

(na podst. KAI)

 

 

 

 

 DO GÓRY  •  SPIS TREŚCI