ŻYCIE DUCHOWE  •  ZIMA 2001 

 

 

Od redakcji

 

 

Słowo „dialog” zrobiło w ostatnich latach zawrotną karierę. Mówią o dialogu filozofowie, teolodzy. Na znaczenie rozmowy zwracają uwagę wychowawcy, a nawet specjaliści od marketingu. Dlaczego zatem nie zapytać o dialog międzyreligijny i jego sens?

Rozmowy pomieszczone w niniejszym numerze „Życia Duchowego” odsłaniają bogactwo istniejące w różnorodności chrześcijańskich wyznań. Dzięki naszym Rozmówcom uświadomiliśmy sobie, że dramat podziałów wcale nie musi być przeżywany jako tragiczna rzeczywistość, lecz jako szansa odkrywania różnych aspektów naszej wspólnej wiary i rysów tego samego Miłosiernego Ojca. Słusznie powiada Jim Redington SJ z Woodstock Theological Center, autor wielu prac poświęconych hinduizmowi, że zgłębianie innych religii jest jedną z najlepszych dróg do lepszego poznania swojej własnej religii, jak też poznania innych.

Zamknęliśmy wspólne poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Czym dla mnie jest życie duchowe? Ich owoc znajdą Państwo w książce Znani i nieznani o życiu duchowym. Obecnie otwieramy kolejny cykl: „W co wierzy ten, kto nie wierzy?” Problem nie jest łatwy, budzi emocje. To dobrze. Chcemy bowiem pisać o tym, co nas porusza, co jest ważne i co określa nasz sposób patrzenia nie tylko na Boga i Kościół, ale i na siebie. Być może, choć nie chcemy uprzedzać faktów, to właśnie niewierzący i wątpiący pomogą nam w odkryciu prawdziwych podstaw naszej wiary. Wszak pozostaje ona darem i tajemnicą również dla nas, wierzących.

Stanisław Obirek SJ

 

 

 

 

 

 

 DO GÓRY  •  NASTĘPNY