DZIECI SOBORU ZADAJĄ PYTANIA

 

Wykaz skrótów dokumentów soborowych
(w kolejności uchwalania)

 

Teksty dokumentów dostępne są na serwezre Archidiecezji Łódzkiej:
http://www.archidiecezja.lodz.pl/sobor.html

 

 • KL
  Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum Concilium"
 • DSP
  Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli "Inter mirifica"
 • KK
  Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium"
 • DKW
  Dekret o Kościołach Wschodnich katolickich "Orientalium Ecclesiarum"
 • DE
  Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio"
 • DB
  Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele "Christus Dominus"
 • DZ
  Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego "Perfectae caritatis"
 • DFK
  Dekret o formacji kapłańskiej "Optatam totius"
 • DWCh
  Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim "Gravissimum educationis"
 • DRN
  Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate"
 • KO
  Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "Dei Verbum"
 • DA
  Dekret o apostolstwie świeckich "Apostolicam actuositatem"
 • DWR
  Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae"
 • DM
  Dekret o działalności misyjnej Kościoła "Ad gentes divinitus"
 • DK
  Dekret o posłudze i życiu kapłanów "Presbyterorum ordinis"
 • KDK
  Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"

 

 

 


początek strony
(c) 1996-1999 Mateusz