Mateusz
 
 KATARZYNA JANOWSKA, PIOTR MUCHARSKI
Rozmowy na koniec wieku
 w w w . m a t e u s z . p l / r o z m o w y
     
    
  • UWAGA: „Rozmowy” w wersji video nie są już dostępne

Ks. Tomasz Węcławski
z ks. Tomaszem Węcławskim ...o Bogu

Władysław Bartoszewski
z Władysławem Bartoszewskim ...o wojnie

Jerzy Turowicz
z Jerzym Turowiczem ...o Ziemi Obiecanej

  • ZAPIS TEKSTOWY WYBRANYCH AUDYCJI

z profesorem Janem Błońskim o fikcji
z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim o Sądzie Ostatecznym
z profesor Barbarą Skargą o człowieku
z Jerzym Pomianowskim o Rosji
z Andrzejem Szczeklikiem o medycynie
z ojcem Janem Andrzejem Kłoczowskim o New Age
ze Stefanem Świeżawskim o znakach czasu
z biskupem Tadeuszem Pieronkiem o ludzkim i boskim pomyśle na świat
z Krzysztofem Piesiewiczem o nagości i wstydzie
ze Stanisławem Lemem o wiedzy i ignorancji
z biskupem Alfonsem Nossolem o europejskiej wieży Babel
z księdzem Józefem Tischnerem o wcieleniu

 

  
"Rozmowy na koniec wieku" są emitowane w pierwszym programie Telewizji Polskiej w co drugą środę w godzinach wieczornych. Teksty "Rozmów" drukuje Tygodnik Powszechny. W formie książkowej ukazały się w wydawnictwie Znak. Dziękujemy autorom oraz producentowi, firmie AB Film Production z Krakowa, za udostępnienie zapisu "Rozmów".
  

na początek strony
© 1996-1999 Mateusz