www.mateusz.pl/wam/zd

ŻYCIE DUCHOWE, ZIMA 77/2014

Papież Franciszek

 

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, ZIMA 77/2014

Zimowy numer kwartalnika „Życie Duchowe” (77/2014) poświęcony jest Papieżowi Franciszkowi. W artykule wstępnym do numeru bp Paweł Socha pisze: „W życiu Kościoła każdy następca św. Piotra niesie z sobą przeszłość i strukturę osobowości właściwą tylko jemu. Jan Paweł II był misjonarzem świata, Benedykt XVI – autentycznym stróżem depozytu wiary, a Papież Franciszek jawi się nam jako proboszcz wielkiej parafii Kościoła powszechnego”.

O Jorge Mario Bergoglio SJ, Papieżu Franciszku i rozpoczętym 13 marca 2013 roku nowym pontyfikacie w numerze piszą między innymi: Gianfranco Ghirlanda SJ w artykule Papież Jezuita, Andrzej Zając OFMConv w tekście zatytułowanym Papież od św. Franciszka oraz Jakub Kołacz SJ, który w refleksji pt. Dziesięć „encyklik” Papieża Franciszka przedstawia najważniejsze tematy obecnego pontyfikatu, jakie można wyszczególnić na podstawie dotychczasowego przepowiadania i działalności Ojca Świętego.

W numerze publikujemy także fragmenty wywiadu, którego Papież Franciszek udzielił jezuickiemu dwutygodnikowi „La Civiltà Cattolica”. Ojciec Święty mówił w nim między innymi o tym, co dla jezuity oznacza być papieżem, czy dotychczasowe doświadczenie sprawowania władzy w Towarzystwie Jezusowym i Kościele argentyńskim pomaga mu w kierowaniu Kościołem powszechnym i o jakim Kościele marzy.

Wśród tekstów poświęconych Papieżowi Franciszkowi w dziale „Rozmowy duchowe” polecamy także wywiad z argentyńskim jezuitą o. Humbertem Miguelem Yañezem, dyrektorem Wydziału Teologii Moralnej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, który wspomina czasy, „kiedy ojciec Bergoglio był naszym formatorem”.

Ponadto w numerze, w dziale „Duchowość Ćwiczeń”, w związku z obchodami w 2014 roku dwusetnej rocznicy wskrzeszenia Towarzystwa Jezusowego i czterysta pięćdziesiątej rocznicy przybycia jezuitów na ziemie polskie rozpoczynamy cykl artykułów Ludwika Grzebienia SJ i Marka Inglota SJ poświęconych historii Towarzystwa Jezusowego i obchodzonym jubileuszom. W dziale „Modlitwa i życie” zamieszczamy artykuł o. Józefa Andrasza SJ o Modlitwie mistycznej, w dziale „Z historii duchowości” kolejną refleksję Leona Nieściora OMI poświęconą wskazówkom Ewagriusza z Pontu przeciw ośmiu duchom zła, a w dziale „Słowo, obraz, czyn” artykuł Anny Woźniakowskiej Mozart mało znany o utworach religijnych tego kompozytora.

www.zycie-duchowe.pl

 

„Życie Duchowe” Zima 77/2014

Spis treści

 

Papież Franciszek

Bp PAWEŁ SOCHA
Nowy papieski styl

PAPIEŻ FRANCISZEK
Co dla jezuity oznacza być papieżem?

GIANFRANCO GHIRLANDA SJ
Papież jezuita

ANDRZEJ ZAJĄC OFMConv
Papież od św. Franciszka

JAKUB KOŁACZ
Dziesięć „encyklik” Papieża Franciszka

STANISŁAW MORGALLA SJ
Lekcja Franciszka

DARIUSZ KOWALCZYK SJ
Korupcja i grzech

PAPIEŻ FRANCISZEK
Pieniądz musi służyć, a nie rządzić

KOMISJA EPISKOPATU WŁOSKIEGO DO SPRAW RODZINY I ŻYCIA
Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie

JÓZEF AUGUSTYN SJ
Niepełnosprawni w społeczeństwie

Duchowość Ćwiczeń

LUDWIK GRZEBIEŃ SJ
Wskrzeszenie zakonu jezuitów

MAREK INGLOT SJ
Powstanie Towarzystwa Jezusowego

ADOLFO NICOLÁS SJ
Udzielanie Ćwiczeń duchownych

JAN OŻÓG SJ
Vita Christi Ludolfa z Saksonii

Modlitwa i życie

Ks. JÓZEF ANDRASZ SJ
Modlitwa mistyczna

JÓZEF AUGUSTYN SJ
Pokuta za grzechy nikogo nie zgorszy

ZBIGNIEW WAŻYDRĄG
***

Z historii duchowości

LEON NIEŚCIOR OMI
Ewagriusz o próżności i pysze

Rozmowy duchowe

Kiedy ojciec Bergoglio był naszym formatorem
Rozmowa z Humbertem Miguelem Yañezem SJ

Korzenie powołania misyjnego Jana Beyzyma SJ
Rozmowa z Ludwikiem Grzebieniem SJ

Bibliodrama
Rozmowa z Krystyną Sztuką

Wielkość Orygenesa
Rozmowa z Henrykiem Pietrasem SJ

Świadectwa

Ks. SEBASTIAN WYRZYKOWSKI
Trzydzieści dni przed Panem

Słowo, obraz, czyn

ANNA WOŹNIAKOWSKA
Mozart mało znany

TOMASZ SZYSZKA SDV
Festiwal muzyczny w dawnych redukcjach jezuickich

MONIKA SKARŻYŃSKA
Salvador Dali

PAULINA BOREK-OFIARA
Księga Hioba

PRZEMYSŁAW TOBOŁA
Matka i syn

Lektury

Ogłoszenia

 

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, ZIMA 77/2014

 

 

 

© 1996–2014 www.mateusz.pl