www.mateusz.pl/wam/zd

ŻYCIE DUCHOWE, LATO 79/2014

Mądrość naszych snów

 

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, LATO 79/2014

ŻYCIE DUCHOWE

LATO 79/2014

MĄDROŚĆ NASZYCH SNÓW

Maria Król-Fijewska
Tajemnicze przesłanie snów

Ks. Kazimierz Wolsza
Sny w refleksji filozofów

Ks. Wojciech Węgrzyniak
Fenomen snów biblijnych

Paweł Czapla
Sny mistyków

Piotr Aszyk SJ
Kilka refleksji o snach

Marek Blaza SJ
Modlitwa przed snem

Józef Augustyn SJ
Poszukiwanie sensu cierpienia

Joanna Maria Kornecka
Oddali życie za braci Żydów

DUCHOWOŚĆ ĆWICZEŃ

Jan Ożóg SJ
Ćwiczenia duchowne porządkujące życie

Ludwik Grzebień SJ
Jezuicki konwikt w Tarnopolu

MODLITWA I ŻYCIE

Józef Augustyn SJ
O wypaleniu

Dorota Szczerba
Kontemplacja oblicza Chrystusa

Z HISTORII DUCHOWOŚCI

Leon Nieścior OMI
O ćwiczeniu się w stałości na modlitwie

Marek Sokołowski SJ
Św. Klaudiusz La Colombiere

ROZMOWY DUCHOWE

Papież Franciszek a Kościół w Polsce

Mówili o nas: Partisanen! Banditen!

ŚWIADECTWA

Wacław Królikowski SJ
Moje spotkania z Janem Pawłem II

SŁOWO, OBRAZ, CZYN

Anna Woźniakowska
Muzyka Wojciecha Kilara

Monika Skarżyńska Mistycyzm El Greca

Katarzyna Stokłosa Terror lat trzydziestych

Wacław Oszajca SJ Szlengel - poeta warszawskiego getta

Przemysław Toboła Patrz, w oku mym łza

LEKTURY

OGŁOSZENIA

 

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, LATO 79/2014

 

 

 

© 1996–2014 www.mateusz.pl