DEPESZE GRATULACYJNE

Polska
W związku z wyniesieniem Waszej Świątobliwości do godności Papieża przesyłamy w imieniu narodu i najwyższych władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.
Doniosła decyzja kardynalskiego konklawe sprawia Polsce wielką satysfakcję. Na tronie papieskim po raz pierwszy w dziejach jest syn polskiego narodu, budującego w jedności i współdziałaniu wszystkich obywateli wielkość i pomyślność swej socjalistycznej Ojczyzny, narodu będącego gorącym orędownikiem współpracy i przyjaźni wszystkich ludów, narodu, który wniósł powszechnie uznawany wkład w rozwój ogólnoludzkiej kultury.
Wyrażamy przekonanie, że tym doniosłym sprawom służyć będzie dalszy rozwój stosunków między Polską Rzeczypospolitą Ludową i Stolicą Apostolską.

Edward Gierek
Henryk Jabłoński
Piotr Jaroszewicz

  Australia
  W imieniu rządu i narodu australijskiego pragnę wyrazić serdeczne życzenia z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na papieża. Tę wielką godność osiąga Wasza Świątobliwość w chwili, gdy ludzkość gorąco tęskni za moralną i duchową siłą i za takim przewodnictwem, jakiego przykład dali poprzednicy Waszej Świątobliwości. Wyjątkowe w historii papiestwa osobiste doświadczenie i wyjątkowa przeszłość Waszej Świątobliwości, ale także radość, jaką okazuje świat na myśl o tym, co wniesie ten pontyfikat - to wszystko może ułatwić wypełnienie zadań, jakie Waszą Świątobliwość oczekują. Wasza Świątobliwość może być pewien, że towarzyszą Mu nasze myśli i nasze najlepsze życzenia. Liczymy na to, że nadal będą utrzymywane ścisłe i serdeczne stosunki, jakie dotąd istniały między Stolicą Apostolską i Australią.

  Malcolm Fraser, premier

   Austria
   Z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na Głowę Kościoła katolickiego przesyłam w imieniu narodu austriackiego i moim własnym szczere życzenia szczęścia i pomyślności. Oby Waszej Świątobliwości udało się jako zastępcy Chrystusa długo kierować dziejami powszechnego i apostolskiego Kościoła, a jako najwyższemu pasterzowi chrześcijaństwa - tak jak Czcigodnym Poprzednikom Waszej Świątobliwości - przyczynić się do utrzymania pokoju na całym świecie.

   dr Rudolf Kirchschlager, prezydent

  Bangla Desz
  Rząd i naród Bangla Deszu zlecają mi przekazanie Waszej Świątobliwości naszych z całego serca płynących pozdrowień z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na wysokie stanowisko Papieża. Korzystam z okazji, żeby wyrazić moją szczerą nadzieję, że serdeczne stosunki istniejące między Bangla Deszem a Stolicą Apostolską będą się nadal uściślać w najbliższych latach. Życzę gorąco zdrowia i szczęścia Waszej Świątobliwości, a nieustannej pomyślności narodowi, z którego Wasza Świątobliwość pochodzi.

  Ziaur Rahman, prezydent

Bułgaria
Z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na Głowę Kościoła Katolickiego proszę przyjąć moje wyrazy radości i serdeczne życzenia zdrowia, osobistej pomyślności i powodzenia w pełnieniu tak bardzo odpowiedzialnego posłannictwa w imię pokoju, współpracy i porozumienia w Europie i na świecie.

Todor Żiwkow

  Czechosłowacja
  Proszę przyjąć moje pozdrowienia z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na stanowisko Najwyższego Kapłana i życzenia, by przyszła działalność Waszej Świątobliwości w interesie umocnienia pokoju na świecie uwieńczona była powodzeniem.

  Gustav Husak, prezydent

   Egipt
   Z okazji pełnego tak dobrych wróżb wyboru Waszej Świątobliwości na papieża Watykanu z największą przyjemnością przesyłam Waszej Świątobliwości w moim własnym imieniu i w imieniu narodu egipskiego z serca płynące gratulacje i proszę Boga Wszechmogącego, by Waszej Świątobliwości udzielił powodzenia w pełnieniu tak ważnego posłannictwa. Korzystam z okazji, żeby podkreślić, że naród nasz zawsze błogosławi wspaniałe czyny torujące drogę ku wychowaniu wierzących pokoleń w wierze w zasady ludzkich praw, cnotę i bóstwo. Niech Bóg Wszechmogący kieruje stopami Waszej Świątobliwości na drodze prowadzącej ku pokojowi i ukojeniu.

   Mohamed Anwar El-Sadat, prezydent

  Ekwador
  Proszę Waszą Świątobliwość o przyjęcie wyrazów pełnego czci przywiązania ze strony rządu i katolickiego narodu Ekwadoru z okazji wyniesienia Waszej Świątobliwości na tron papieski Kościoła katolickiego, którego praca nad osiągnięciem pokoju i zgody między ludźmi jest tak dobrze ukierunkowana i tak bardzo potrzebna.

  Alfredo Poveda, prezydent

Francja
Ojcze Święty! W chwili wyniesienia Waszej Świątobliwości na najwyższy urząd w Kościele Katolickim, Francja łączy się w radości i nadziei, jaką w świecie chrześcijańskim wzbudził początek pontyfikatu Waszej Świątobliwości. Wasza Świątobliwość zna przyjaźń, jaką Francja zawsze okazywała Polsce, a także nasz podziw i szacunek dla żarliwej wiary chrześcijańskiej narodu polskiego. Właśnie dlatego z ufnością oddaję Waszej Świątobliwości hołd pełen mego synowskiego szacunku i ślę życzenia, by sukces przyniosło wzniosłe posłannictwo duchowe Waszej Świątobliwości w służbie dla sprawiedliwości i pokoju wśród narodów.

Valery Giscard D'Estaing, prezydent

  Hiszpania
  Z największą przyjemnością przesyłam Waszej Świątobliwości uczucia radości narodu hiszpańskiego z powodu wyniesienia Waszej Świątobliwości na tron papieski. W imieniu królowej i moim własnym proszę o przyjęcie wyrazów naszego osobistego przywiązania i nasze gorące życzenia: niech ten pontyfikat będzie owocny, niech wyznaczy na świecie drogę do sprawiedliwości, wolności, pokoju i poszanowania godności ludzkiej. Waszej Świątobliwości oddany syn

  Jan Karol, król

   Izrael
   W imieniu narodu izraelskiego i moim własnym z przyjemnością przesyłam jak najszczersze gratulacje z Jerozolimy z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na Najwyższego Kapłana Kościoła katolickiego. Jesteśmy pewni, że cechujące Waszą Świątobliwość umiłowanie pokoju i sprawiedliwości ułatwi tak ważną pracę papieża nad umocnieniem pokoju i miłości między narodami, i wyrażamy głębokie zadowolenie, że aktualne w każdym czasie nadzieje na pokój są tak bliskie do urzeczywistnienia na tej Ziemi świętej.

   Izaak Navon, prezydent

  Kanada
  Ojcze Święty! Z okazji wstąpienia Waszej Świątobliwości na stolicę papieską śpieszę z jak najbardziej gorącymi życzeniami od rządu kanadyjskiego. Nasza epoka odczuwa głęboko potrzebę ciągłej odnowy. Jeżeli ludzie współcześni chcą pracować nad przybliżeniem chwili pokoju, rozbrojeniem, prawami ludzkimi i sprawiedliwością społeczną, muszą dawać dowód odwagi i inicjatywy. Żeby ich działalność mogła być rzeczywista i trwała, musi się wpisać w dzieje i uznawać rytmikę rozwoju ludzkości. Wasza Świątobliwość nie mógł lepiej wyrazić tej troski o nieustanną odnowę niż przez przyjęcie imienia Jan Paweł II. Życzymy Waszej Świątobliwości jak najowocniejszego posługiwania w naszym świecie, który tak bardzo potrzebuje mądrości ludzi Bożych. Ojcze święty, mam zaszczyt być pełnym na głębszego szacunku pokornym sługą Waszej Świątobliwości.

  Pierre Elliott Trudeau, premier

Lesotho
Ojcze Święty! W imieniu narodu Lesotho oraz naszym własnym chcemy wyrazić naszą radość z powodu wyniesienia Waszej Świątobliwości na Stolicę Świętą. Niech Bóg Wszechmogący będzie dla Waszej Świątobliwości nieustannie świetlanym przewodnikiem w pełnieniu trudnych obowiązków, jakie na Waszą Świątobliwość złożono. Cały lud chrześcijański liczy na to, że Wasza Świątobliwość będzie przewodził w tych trudnych czasach, kiedy to świat chrześcijański spotyka się z tak wieloma i z tak bardzo zmiennymi problemami. Modlimy się, by Bóg zechciał obdarzyć Waszą Świątobliwość Duchem Świętym, który umocni Waszą Świątobliwość na spotkanie z tymi przeciwnościami. Niech Pan będzie zawsze z Waszą Świątobliwością.

Mamohato Bereng Seeiso, królowa

  Niemiecka Republika Demokratyczna
  Z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na Głowę Kościoła katolickiego i najwyższego przedstawiciela Państwa Watykańskiego przesyłam w imieniu Rady Państwa i narodu Niemieckiej Republiki Demokratycznej szczere życzenia szczęścia i łączę je z najlepszymi życzeniami pomyślności osobistej.
  Jestem przekonany, że działalność Waszej Świątobliwości przyczyni się do umocnienia pokoju, odprężenia międzynarodowego i pokojowej, opartej na zaufaniu współpracy między narodami i państwami.

  Erich Honecker, przewodniczący Rady Państwa

   Nowa Zelandia
   Cieszę się, że mogę przesłać Waszej Świątobliwości jak najbardziej szczere gratulacje. W chwili, gdy Wasza Świątobliwość przyjmuje tak wysokie stanowisko wyrażamy nasze najlepsze życzenia, aby panowanie Waszej Świątobliwości było długie i owocne dla Kościoła katolickiego oraz dla pokoju i zrozumienia w świecie.

   Robert David Muldon, premier

  Organizacja Narodów Zjednoczonych
  Ojcze Święty! Z okazji wyboru Waszej Świątobliwości uważam za swój obowiązek złożyć z głębi duszy płynące gratulacje. Jestem przekonany, że Kościół katolicki - po jakże bolesnych doświadczeniach, które dopiero co przeżył - z nową żywotnością pod wspaniałym kierunkiem Waszej Świątobliwości nadal będzie pełnił dzieło sprawiedliwości i pokoju, żeby pociechą i nadzieją napełnić wszystkich ludzi dobrej woli, tych zwłaszcza, którzy cierpią. Ze swojej strony pragnę zapewnić Waszą Świątobliwość, że nie pominę żadnego wysiłku, by rozpoczęta już współpraca między Stolicą Świętą a Narodami Zjednoczonymi rozwijała się dla dobra wszystkich narodów. W chwili, gdy Wasza Świątobliwość przygotowuje się do stawienia czoła sprawom wymagającym tak wielkiego poczucia odpowiedzialności duchowej, które od tej chwili stały się własnością Waszej Świątobliwości, życzę gorąco pomyślności pontyfikatowi Waszej Świątobliwości i proszę, Ojcze Święty, o przyjęcie zapewnienia o moim pełnym czci i szacunku poważaniu.

  Kurt Waldheim, sekretarz generalny ONZ

Republika Federalna Niemiec
Z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na Głowę Kościoła katolickiego przesyłam w imieniu własnym oraz Rządu Republiki Federalnej Niemiec serdeczne życzenia szczęścia i błogosławieństwa. Wasza Świątobliwość już dał dowód, że duszpasterstwo dzisiaj też jest pracą na rzecz pokoju między narodami. Wielu ludzi na świecie, nawet daleko spoza kręgu Kościoła katolickiego spogląda z nadzieją na Waszą Świątobliwość. Starania Waszej Świątobliwości o pokój, sprawiedliwość i równość społeczną niech będą ukoronowane łaską i osiągnięciami.
Życzę Waszej Świątobliwości długiego i pełnego błogosławieństwa pontyfikatu.

Helmut Schmidt, kanclerz RFN


W związku z wyborem Waszej Świątobliwości na Głowę Kościoła katolickiego przesyłam w imieniu własnym - a także w imieniu zarządu SPD - serdeczne życzenia. Wybór Polaka na papieża przywołuje w Niemczech na pamięć zarówno wspólny ciężar bolesnych dziejów, jak wspólne dążenia i wysiłki mające na celu rzeczywiste pojednanie obydwu narodów. Wasza Świątobliwość przyczyniał się do tego w istotny sposób dzięki kontaktom z Kościołem katolickim Republiki Federalnej Niemiec. Obecnie nadzieja wielu ludzi na całym świecie skierowana jest na Waszą Świątobliwość jako nosiciela urzędu, którego jednym z zadań jest praca nad pojednaniem w pełnym znaczeniu. W tym właśnie widzę niczym nie dający się zastąpić wkład do budowy ludzkie o świata. Na trudy tego Urzędu życzę Waszej Świątobliwości błogosławieństwa i mocy.

Willy Brandt, przewodniczący SPD

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  Wasza Świątobliwość, dołączam moje życzenia i wyrazy radości do tego, co odczuł cały świat na wieść o wybraniu Waszej Świątobliwości na papieża. W ciągu ośmiu tygodni Kolegium Kardynałów musiało dwukrotnie wybierać nowego przywódcę Kościoła Waszej Świątobliwości i duchowego przewodnika całego świata. Dwukrotnie też dokonało wyboru, który nadzieją napełnił Kościół i cały świat. Wasza Świątobliwość, podobnie jak poprzednik, dzielił doświadczenia ludzi pracujących i rozumie ludzkie zwycięstwa oraz klęski dnia codziennego. Jako teolog, duszpasterz i robotnik zdaje sobie również sprawę, jak niezwykle ciężkie próby stawia życie przed człowiekiem. Wasza Świątobliwość rozumie, co to znaczy walczyć o wiarę, o wolność, o samo życie, a głębokie zrozumienie sytuacji współczesnego świata wzbogaci niezniszczalną tradycję Kościoła Waszej Świątobliwości i zostanie przez nią wzbogacone. Podczas naszej wizyty w Polsce, wczesną wiosną tego roku, Rosaline i ja nabraliśmy przeświadczenia o duchowej odporności narodu, który dał Waszą Świątobliwość światu. Wszyscy Amerykanie podzielają moje uczucia serdecznej wdzięczności za wybór Waszej Świątobliwości.

  Jimmy Carter, prezydent

   Węgry
   W imieniu Rady Państwa i rządu Węgierskiej Republiki Ludowej składam gratulacje z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na papieża Kościoła rzymskokatolickiego. Spodziewamy się, że Wasza Świątobliwość będzie czynnie współpracować w rozwiązywaniu dręczących ludzkość problemów międzynarodowych przez popieranie sprawy odprężenia i rozbrojenia oraz przez pracę nad zapewnieniem pokoju między narodami.

   Losonczi Pal, przewodniczący Rady Państwa

  Wielka Brytania
  W związku z objęciem stanowiska, na które Wasza Świątobliwość został powołany, przesyłam Waszej Świątobliwości gorące gratulacje i moje najlepsze życzenia szczęśliwego i pomyślnego pontyfikatu.

  Elżbieta, królowa

Włochy
W chwili gdy Wasza Świątobliwość jako biskup Rzymu zostaje wyniesiony na najwyższy urząd w Kościele powszechnym, pragnę być wyrazicielem głębokich uczuć radości narodu włoskiego, który ma tak złożone i dogłębne związki z Kościołem katolickim. Właśnie naród włoski za moim pośrednictwem wyraża gorące życzenie, by posłannictwo Waszej Świątobliwości przyczyniło się, jak tego pragnie cała ludzkość, do pokonania egoizmu i przemocy w świecie przez otwarcie drogi do rozkwitu sprawiedliwości i osiągnięcia pokoju. Proszę, by Wasza Świątobliwość z życzeniami narodu włoskiego przyjąć raczył i moje osobiste: niech ten pontyfikat, naznaczony tak szlachetnymi celami, takim właśnie zapisze się w wiecznym nauczaniu Kościoła.

Alessandro Pertini, prezydent

  Związek Radziecki
  Zechce Wasza Świątobliwość przyjąć życzenia z okazji wyboru. Życzymy owocnej działalności w interesie odprężenia międzynarodowego, przyjaźni i pokoju między narodami.

  Leonid BreżniewHabemus papam                    Jan Paweł II                    Mateusz