Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament (CD-MP3-audiobook)

ARCYBISKUP GRZEGORZ RYŚ

Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament (CD-MP3-audiobook)

Dary, które prowadzą do wewnętrznej spójności

Zacznij wszystko na nowo. Wielki Post i Zmartwychwstanie

KARDYNAŁ WALTER KASPER

Zacznij wszystko na nowo. Wielki Post i Zmartwychwstanie

Prawdziwy cel Wielkiego Postu i Zmartwychwstania

Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie

PAPIEŻ FRANCISZEK

Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie

Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu

abp Grzegorz Ryś

Pojednajcie się z Bogiem

„W imię Chrystusa pojednajcie się z Bogiem”. Kiedy sięgamy do tego tekstu tak jak go napisał Paweł w języku greckim to tam jest to słowo „pojednajcie się” zapisane w trybie biernym (katallagēte) to znaczy bądźcie pojednani albo dajcie się pojednać. Ta strona pasywna jest niesłychanie uderzająca. To nie jest tak, że to my chcemy się pojednać z Bogiem, to nie jest tak, że od nas wychodzi ta inicjatywa. To jest tak, że to Bogu zależy na tym, by człowiek był z Nim pojednany. To jest boża inicjatywa...

papież Franciszek

Przesłanie na Wielki Post 2018

„Trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy rzeczywiście naszemu dobru” – to słowa zachęty, jakie Papież skierował do całego Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli, otwartych na słuchanie Boga, w przesłaniu na zbliżający się Wielki Post. – Więcej...

abp Grzegorz Ryś

Dlaczego Jezus uzdrowił człowieka?

Dlaczego Jezus uzdrowił tego człowieka? Ten motyw jest oddany w ewangelii w słowach: „…, że Jezus był zdjęty litością”. To nie jest najlepsze tłumaczenie, ale jest tam takie słowo, które jest trudne do przetłumaczenia. Można, by je przetłumaczyć dosłownie, że Jezus był przejęty do samych wnętrzności albo poruszony, aż do samych trzewi...Więcej...

Megan McKenna

Historie, opowiadania - Mądrość

Dawno, dawno temu był sobie gawędziarz, który kochał słowa: ich dźwięk i odczucie jakie dawały, zmiany jakie w nich zachodziły, gdy powracały do niego i opadały w małych, niesionych wiatrem spiralach. Co lepsze, kochał historie: właściwie każdy ich rodzaj, ale szczególnie te, które porywały słuchacza i przenosiły go w odległe krainy, dalekie od miejsca, w którym wysłuchiwał opowieści – Więcej...

abp Grzegorz Ryś

Przynieść Jezusa do świątyni

Mamy przynieść Jezusa do świątyni. Do jakiej świątyni? Gdzie jest ta świątynia? Do której mamy przynieść Jezusa? Tak jak zrobili to Maryja z Józefem. Tą świątynią jest każdy z nas. Tą świątynią jest nasze ciało. Tą świątynią jest nasz człowieczeństwo. Jest wiele tekstów, zwłaszcza w ewangelii Jana, które to podkreślają. Jezus mówi o swoim ciele jako o świątyni Boga, kiedy wypędza kupców ze świątyni w drugim rozdziale ewangelii Jana i oburzeni starsi ludu pytają: „Jakim prawem to czynisz, daj jakiś znak”. Wtedy mówi: „zburzcie tę świątynię, a Ja wzniosę w trzy dni na nowo”. Mówił o świątyni swojego ciała – człowieczeństwa... – Więcej...

o. Adam Szustak OP

Święty grzesznik - spowiedź św. Piotra

Nawrócenie bierze się z miłości, a nie ze strachu. W odpowiedzi na to jaki ON jest niesamowity. Mówi św. Paweł w liście do Rzymian „On nas zbawił, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami”. Zbawił, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Nie, kiedy stanęliśmy przed Nim i powiedzieliśmy „to już nie będziemy grzeszyć, to ja już się poprawię, to już ze mną będzie lepiej”. Co zrobił Piotr? Piotr przyjął, że on nie ma nic co może Bogu zaofiarować i do końca życia nic nie będzie miał… – Więcej...

Portal mateusz.pl

Czytania na każdy dzień | Pytania o wiarę | Nasi autorzy | Skrzynka intencji Sióstr Karmelitanek

Archiwalne strony tematyczne

Czytelnia | Duchowość | Karol Meissner | Dokumenty | Goście Mateusza | Jan Paweł II | Rekolekcje | Ludzie | Rodzina

© 1996–2018 mateusz.pl

informacja na temat plików cookie
ukazuje się w sieci nieprzerwanie od 1996 roku dzięki LOGON SA
nasz e-mail: portal