Ksiązki
J Ó Z E F   A U G U S T Y N
Ból krzywdy,
radość przebaczenia

 

SPIS TREŚCI

 1. KRZYWDA JEST ZAWSZE BOLESNA
  Do poczucia krzywdy nie można się nigdy przyzwyczaić
  Skrzywdzenia w dzieciństwie i w okresie dojrzewania
  Krzywdy nie da się zapomnieć
  Czym jest uzdrowienie z poczucia krzywdy?
  Źródła przebaczenia i pojednania

     
 2. DLACZEGO LUDZIE SIEBIE KRZYWDZĄ?
  Krzywda i ludzka wolność
  Pierwotne pęknięcie ludzkiego serca
  Krzywda jako przerzucanie własnego cierpienia na innych
  Doświadczenie krzywdy powszechnym ludzkim problemem
  Jakie jest wyjście z poczucia krzywdy?
  Czuwać nad palcem wskazującym
  Pojednanie z sobą koniecznym warunkiem pojednania z innymi

     
 3. KRZYWDY W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH
  Historia rodzinna
  Trudne układy rodzinne
  Patologie rodzinne
  Relacje przedmałżeńskie i małżeńskie
  Relacje dorosłych dzieci z rodzicami
  Relacje z rodzeństwem
  Inne relacje

     
 4. KRZYWDY OKRESU DZIECIŃSTWA
  Brak akceptacji dziecka
  Zbytnie karanie dziecka
  Stwarzanie dziecku poczucia zagrożenia
  Pozbawianie dziecka prawa do dobrej opinii
  Miłość nadopiekuńcza
  Nie ranić dziecka

     
 5. ŻYCIE DUCHOWE DROGĄ WEWNĘTRZNEGO UZDROWIENIA
  Łaska Boga i ludzka praca
  Powołanie do życia
  Odkrycie miłości Boga
  Pokonanie podejrzliwości
  Przyjmowanie odpowiedzialności za życie
  Doświadczenie miłosierdzia Bożego
  Dojrzałość sumienia

     
 6. SZTUKA STAWIANIA CZOŁA CIERPIENIU
  Krzywda i cierpienie
  Mur zapomnienia
  Ciężkie skrzywdzenia bez cierpienia
  Sztuczne przyspieszenie uzdrowienia
  Koncentracja na własnym cierpieniu
  Dwa rodzaje cierpienia

     
 7. WERBALIZACJA STANÓW WEWNĘTRZNYCH
  Pomoc kierownictwa duchowego oraz pomoc terapeutyczna
  Werbalizacja stanu skrzywdzenia
  Czy można zamknąć się we własnym poczuciu skrzywdzenia?

     
 8. UCZUCIA TOWARZYSZĄCE SKRZYWDZENIU
  Lęki osoby skrzywdzonej
  Skutki trwania w lęku
  Niebezpieczeństwo ucieczki w nałogi
  Rozżalenie i gniew
  Ból skrzywdzenia nie jest wieczny

     
 9. DYNAMIKA PROCESU UZDROWIENIA
  Medytacja słowa Bożego
  Zasadniczy przełom
  Gorąca modlitwa i łaska pocieszenia
  Gehenna wewnętrzna
  Ja zaś jestem robak, a nie człowiek
  Przemiana pod wpływem upokorzenia wewnętrznego

     
 10. UZDRAWIANIE ZRANIEŃ SEKSUALNYCH
  Nieakceptacja płciowości dziecka
  Erotyzowanie świadomości dziecka
  Wykorzystywanie seksualne dzieci
  Wielka zbrodnia
  Skrzywdzenia seksualne okresu dojrzewania
  Pomoc udzielana ludziom zranionym w dziedzinie seksualnej
  Wychowanie sumienia
  Przebaczenie zranień w dziedzinie seksualnej
  Pomoc dzieciom - ofiarom deprawacji seksualnej

     
 11. OD PRZEBACZENIA DO POJEDNANIA
  Przebaczenie a pojednanie
  Wziąć odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę
  Wypowiedzenie krzywdy przed krzywdzicielem
  Odporność na kolejne zranienia
  Pojednanie z osobą zmarłą
  Uleczona przeszłość szkołą ojcostwa i macierzyństwa

     
 12. OJCZE NASZ - MODLITWĄ PRZEBACZENIA I POJEDNANIA
  Świadectwo modlitwy
  Ojcze nasz
  Królowanie Boga na ziemi i w niebie
  Dar chleba
  Dar przebaczenia
  Zbawienie od złego
  Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę

     
 13. OD JAK DAWNA TO MU SIĘ ZDARZA?
  O, plemię niewierne, dopóki mam być z wami?
  Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy
  Zaradź memu niedowiarstwu!

     
 14. PANIE, ILE RAZY MAM PRZEBACZYĆ?
  Ile razy mam przebaczyć?
  Dwóch dłużników
  Jeśli mamy grzechy, przebaczmy je tym, którzy nas o to proszą

     
 15. WSZYSCY JESTEŚMY DŁUŻNIKAMI BOGA
  Jezus w domu Szymona faryzeusza
  Szymonie, mam ci coś powiedzieć
  Wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga

 

 

 


początek strony
(c) 1996-1999 Mateusz