www.mateusz.pl/wam/zd

ŻYCIE DUCHOWE, WIOSNA 74/2013

Ufam Tobie

Spis treści

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, WIOSNA 74/2013

„Życie Duchowe” Wiosna 74/2013

Ufam Tobie

Ks. KRZYSZTOF GRZYWOCZ
Dotyk zaufania

Benedykt XVI
Dlaczego wierzę?

Ks. JÓZEF ANDRASZ SJ
Rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

JAKUB KOŁACZ SJ
Modlitwa pełna ufności

PIOTR SŁABEK
Drogi zaufania Bogu

Ks. STANISŁAW HARĘZGA
Ufne posłuszeństwo Bogu

STANISŁAW BIEL SJ
Pokorne zaufanie do siebie

Ks. MARIUSZ ROSIK
Abraham i Józef – mężowie zaufania

Ks. ROMUALD JAWORSKI
Zranione zaufanie

Ks. KAZIMIERZ WOLSZA
O podejrzliwości i jej mistrzach

FEDERICO ARVESÚ SJ
Grzechy przeciwko ludzkiej osobie

Bp HENRYK CIERESZKO
Rozeznanie duchowe w życiu św. Faustyny

LESZEK ALEKSANDER MOCZULSKI
Pamięci Ojca Stanisława Musiała

Duchowość Ćwiczeń

DAVID L. FLEMING SJ
Modlitwa jest rozmową

JACEK POZNAŃSKI SJ
Trudności w kontemplacji ignacjańskiej

Modlitwa i życie

JÓZEF AUGUSTYN SJ
Lniany pas Jeremiasza

HENRYK WIEJA
Modlitwa w rodzinie

Ks. MIROSŁAW KIWKA
Idziesz jak wtedy…

Litania o Męce Pańskiej

Z historii duchowości

LEON NIEŚCIOR OMI
Ewagriusz o obżarstwie i nieczystości

PIOTR SŁABEK
Puszcza Ewagriusza

PAWEŁ CZAPLA
Monastyczne źródła chrześcijańskiej duchowości

Rozmowy duchowe

Afryka wołająca o pomoc
Rozmowa z Władysławem Gągolskim SJ

W Chmielnickim na Greczanach
Rozmowa z Henrykiem Dziadoszem SJ

Amerykański jezuita w Rosji
Rozmowa z Anthonym Corcoranem SJ

Świadectwa

KAJA HEČKOVÁ SM
Dzielnica chorych na gruźlicę

Historia pewnej krzywdy

Słowo, obraz, czyn

ANNA WOŹNIAKOWSKA
Siedem słów Jezusa na krzyżu Haydna

MONIKA SKARŻYŃSKA
Giotto o św. Franciszku

WACŁAW OSZAJCA SJ
Poezja Raïssy Maritain

PAULINA BOREK-OFIARA
Natan mędrzec w Teatrze Narodowym

Lektury

Ogłoszenia

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, WIOSNA 74/2013

 

 

 

© 1996–2013 www.mateusz.pl