www.mateusz.pl/wam/zd

ŻYCIE DUCHOWE, LATO 75/2013

Matka Pięknej Miłości

 

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, LATO 75/2013

Letni numer „Życia Duchowego” (75/2013) nosi tytuł „Matka Pięknej Miłości” i jest poświęcony Matce Bożej. W numerze publikujemy między innymi artykuł ks. Mariusza Rosika pt. Dziewczyna z Nazaretu, refleksję ks. Wojciecha Węgrzyniaka wokół fragmentu z ósmego rozdziału Księgi Przysłów, w którym mowa o Bożej Mądrości, tekst Mariana Zawada OCD poświęcony Teologii ikony maryjnej, artykuł Joanny Petry Mroczkowskiej o Maryi jako Naszej Przewodniczce w wierze oraz Stanisława Morgalli SJ o pięknie miłości czystej.

Ponadto w dziale „Duchowość Ćwiczeń” publikujemy artykuł Jana Ożoga SJ pt. Droga „Ćwiczeń duchownych”, a w dziale „Modlitwa i życie” zamieszczamy między innymi rozważania bł. Karola de Foucauld o woli Bożej.

Zachęcamy także do lektury artykułów w dziale „Z historii duchowości”, w którym publikujemy między innymi kolejną refleksję Leona Nieściora OMI poświęconą wskazówkom Ewagriusza z Pontu – tym razem poświęconą walce z chciwością i smutkiem. Z kolei w „Rozmowach duchowych” zamieszczamy między innymi wywiad z Jerzym Świerkowskim SJ, duszpasterzem Harcerzy Rzeczpospolitej, oraz z patrologiem ks. Leszkiem Misiarczykiem.

W numerze ponadto świadectwa, felietony w dziale „Słowo, obraz, czyn” oraz recenzje interesujących książek.

 

Spis treści

„Życie Duchowe” Lato 75/2013

Matka Pięknej Miłości

STANISŁAW BIEL SJ
Matka kochająca

Nie lękajmy się miłości

Ks. MARIUSZ ROSIK
Dziewczyna z Nazaretu

Ks. WOJCIECH WĘGRZYNIAK
Stolica Mądrości

MARIAN ZAWADA OCD
Teologia ikony maryjnej

Św. ANTONI MARIA CLARET
O, niepokalana Dziewico i Matko Boża

Stanisław MORGALLA SJ
Miłość piękna, miłość czysta

JOANNA PETRY MROCZKOWSKA
Nasza Przewodniczka w wierze

Ks. JÓZEF ANDRASZ SJ
Posłannictwo Siostry Faustyny

KAZIMIERZ FRYZEŁ CSsR
Niestety, spowiadamy się rzadziej

LUCYNA SŁUP
Ks. Jan Ślęzak – dobry pasterz

JÓZEF AUGUSTYN SJ
Zaskoczeni nowym pontyfikatem

Ks. ALFONS J. SKOWRONEK
Papież na nowe czasy

PIOTR ŻYŁKA
Papież jezuita

Duchowość Ćwiczeń

JAN OŻÓG SJ
Droga Ćwiczeń duchownych

Modlitwa i życie

Bł. KAROL DE FOUCAULD
Wola Boża

Z historii duchowości

JÓZEF AUGUSTYN SJ
De imitatione Christi Tomasza a Kempis

LEON NIEŚCIOR OMI
Ewagriusz o chciwości i smutku

EWAGRIUSZ Z PONTU
Zachęta

Rozmowy duchowe

Na przymusowych robotach w Niemczech
Rozmowa z Franciszkiem Wodą SJ

Sto lat Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Rozmowa z Jerzym Świerkowskim SJ

Ewagriusz z Pontu o sztuce życia
Rozmowa z ks. Leszkiem Misiarczykiem

Świeccy katechiści w Ameryce Łacińskiej
Rozmowa z ks. Ginterem Piotrem Rychlikowskim

Świadectwa

MICHAELA DUBEŇOVÁ SM
Syberyjska dolina nadziei

W Tobie nadzieja

Słowo, obraz, czyn

STANISŁAW MUSIAŁ SJ
Szkic do portretu Piotra Skargi

ANNA WOŹNIAKOWSKA
Nieszpory Giovanniego Rovetty

MONIKA SKARŻYŃSKA
Andrzej Szajna – twórca rzeźb sakralnych

WACŁAW OSZAJCA SJ
Dramat Władysława Broniewskiego

PRZEMYSŁAW TOBOŁA
Otwórz uszy

Lektury

Ogłoszenia

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, LATO 75/2013

 

 

 

© 1996–2013 www.mateusz.pl