www.mateusz.pl/wam/zd

ŻYCIE DUCHOWE, JESIEŃ 76/2013

Czystość serca

 

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, JESIEŃ 76/2013

Jesienny numer „Życia Duchowego” (76/2013) jest poświęcony Czystości serca. To temat, który najczęściej wiąże się z chrześcijańską etyką seksualności. Tymczasem, jak we wstępie do numeru zaznacza Tomasz Kot SJ, „troska o czystość serca, myśli, uczynków i miłości to przede wszystkim troska o podobieństwo do Boga, czyli troska o nasze istnienie”.

O autentycznym rozumieniu biblijnej czystości serca piszą w numerze między innymi Józef Augustyn SJ (Czystość serca) i Stanisław Morgalla SJ (Czystość integralna). Ks. Andrzej Draguła zastanawia się, jak we współczesnym świecie zachować czystość serca (Potęga obrazu i wyobraźni), zaś artykuł Dariusza Kowalczyka SJ to próba odpowiedzi na pytanie, jak pokonywać i wystrzegać się hipokryzji będącej odwrotnością czystości serca (O hipokryzji). Literacki obraz hipokryzji opisuje z kolei ks. Dariusz Jastrząb w tekście poświęconym Faryzeuszce Françoisa Mauriaca (Literacki traktat o sercach). Polecamy także artykuł Marka Blazy SJ o Modlitwie Jezusowej jako „modlitwie serca”.

Ponadto w dziale „Duchowość Ćwiczeń” publikujemy między innymi artykuł Wzrost, proces, przemiana autorstwa przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego Adolfo Nicolása SJ, który przedstawia najważniejsze elementy duchowości ignacjańskiej. W dziale „Modlitwa i życie” zamieszczamy między innymi rekolekcyjną modlitwę Józefa Augustyna SJ zatytułowaną Nie dam Tobie pocałunku jak Judasz.

W numerze ponadto między innymi: w dziale „Z historii duchowości” kolejna refleksja Leona Nieściora OMI poświęcona wskazówkom Ewagriusza z Pontu przeciw ośmiu duchom zła; w dziale „Rozmowy duchowe” wywiad ze słoweńskim jezuitą Janezem Mihelčičem SJ, misjonarzem pracującym w Kirgizji, a w dziale „Słowo, obraz, czyn” artykuł ks. Marka Lisa o filmowym cyklu Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego w dwudziestą piątą rocznicę powstania serii.

www.zycie-duchowe.pl

 

Spis treści

„Życie Duchowe” Jesień 76/2013

Czystość serca

TOMASZ KOT SJ
Błogosławieni czystego serca

JÓZEF AUGUSTYN SJ
Czystość serca

STANISŁAW MORGALLA SJ
Czystość integralna

Ks. ANDRZEJ DRAGUŁA
Potęga obrazu i wyobraźni

MAREK BLAZA SJ
Modlitwa Jezusowa

DARIUSZ KOWALCZYK SJ
O hipokryzji

Ks. DARIUSZ JASTRZĄB
Literacki traktat o sercach

Ks. JÓZEF ANDRASZ SJ
Koronka i nowenna św. Faustyny

Bp HENRYK CIERESZKO
Ojciec Józef Andrasz SJ

STANISŁAW CIEŚLAK SJ
Być porządnym człowiekiem

Ks. ALFONS J. SKOWRONEK
Gdy życie ma się ku wieczorowi

Duchowość Ćwiczeń

PAPIEŻ FRANCISZEK
Homilia do jezuitów

ADOLFO NICOLÁS SJ
Wzrost, proces, przemiana

JAN OŻÓG SJ
Główne źródła Ćwiczeń duchownych

Modlitwa i życie

JÓZEF AUGUSTYN SJ
Nie dam Tobie pocałunku jak Judasz

HENRYK WIEJA
Przykład dany dzieciom

Modlitwy do Komunii świętej

Z historii duchowości

LEON NIEŚCIOR OMI
Ewagriusz o gniewie i acedii

EWAGRIUSZ Z PONTU
Rozważania

Rozmowy duchowe

Misyjne serce
Rozmowa z Janezem Mihelčičem SJ

Świadectwa

JAN RYBA
Mój proboszcz, sąsiad i przyjaciel

Słowo, obraz, czyn

MONIKA SKARŻYŃSKA
Malarstwo religijne Tycjana

ANNA WOŹNIAKOWSKA
Msza głagolicka Leoša Janáčka

Ks. WIESŁAW WILK
O trzech lirykach modlitewnych Cypriana Norwida

Ks. MAREK LIS
Macierzyństwo w Dekalogu Kieślowskiego

Lektury

Ogłoszenia

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, JESIEŃ 76/2013

 

 

 

© 1996–2013 www.mateusz.pl