Książki

JÓZEF AUGUSTYN SJ

Rozważania rekolekcyjne

oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie

 

TOM I: ADAMIE, GDZIE JESTEŚ?
Rozważania rekolekcyjne oparte na pierwszym tygodniu
Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli

TOM II: DAJ MI PIĆ
Rozważania rekolekcyjne oparte na drugim tygodniu
Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli

TOM III: W JEGO RANACH
Rozważania rekolekcyjne oparte na trzecim tygodniu
Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli

TOM IV: WIDZIELIŚMY PANA
Rozważania rekolekcyjne oparte na czwartym tygodniu
Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz