Adamie, gdzie jesteś?

JÓZEF AUGUSTYN SJ

Adamie, gdzie jesteś?

Rozważania rekolekcyjne oparte na pierwszym tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli

 

IGNACJAŃSKA METODA MEDYTACJI

I. WARUNKI MODLITWY MEDYTACYJNEJ
Bóg mówi w ciszy; Hałas współczesnej cywilizacji; Odpowiednie miejsce medytacji; Potrzeba kierownictwa duchowego; Zostaw wszystkie troski

II. METODA MEDYTACJI
Przygotowanie do medytacji; Trzy akty strzeliste poprzedzające medytację; Słowo Boże zasadniczym źródłem medytacji chrześcijańskiej; Słowo Boże zdolne osądzić myśli serca; Serdeczna rozmowa; Refleksja po medytacji; Powtórzenia medytacji; Postawa ciała na modlitwie

 
WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

III. WALKA JAKUBA Z ANIOŁEM
Został sam jeden; Każdy z nas cierpi; Puść mnie bo już wschodzi zorza; Wierność kobiety kananejskiej; Jakie jest twoje imię?; Życie duchowe rozpoczyna się od nawrócenia wewnętrznego

IV. MÓJ OBRAZ BOGA
Do jakiego Boga ja się modlę?; Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy; Moja fascynacja Bogiem; Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem

V. MOJE SERCE SIĘ NIE PYSZNI
Jeżeli się nie staniecie jak dzieci; Nasz nieład wewnętrzny; Rodzaje ludzkiej pychy; 

VI. SŁUCHAJ IZRAELU
Co jest najważniejsze w naszym życiu?; Słuchaj Izraelu; Pan Bóg jest nasz; Pan Bóg jest jedyny; Piramida wartości naszego życia

VII. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA, BOGA SWEGO
Miłowanie Boga; Integralność w miłości Boga; Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski

VIII. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO
Kto jest moim bliźnim?; Drugie przykazanie konsekwencją pierwszego; Miłość daje wolność

IX. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SIEBIE SAMEGO
Miłość siebie samego miarą miłości bliźniego; Przyjęcie swojego życia jako daru miłości Boga; Miłość siebie na równi z miłością bliźniego; Żyje we mnie Chrystus; Nie ma większego przykazania od tych dwóch

X. FASCYNACJA GRZECHEM
Geniusz przewrotnej inteligencji u początków grzechu; Bezradność człowieka w namiętności i w pokusie; Zerwała zatem owoc i dała swemu mężowi

XI. ROZCZAROWANIE GRZECHEM
Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków; Skryli się przed Panem Bogiem; Adamie, gdzie jesteś?; Rozmowa z Jezusem ukrzyżowanym

XII. ZGRZESZYŁEM WOBEC PANA
Puste serce miejscem ludzkiego grzechu; Grzech rodzi grzech; Zaślepienie w grzechu; Misja proroka Natana; Czemu zlekceważyłeś Słowo Pana?; Jego ranach jest nasze zdrowie

XIII. JAK WIELKIE JEST MIŁOSIERDZIE PAŃSKIE!
Przegląd swych grzechów; Ważyć ciężkość grzechów; Doświadczyć własnej małości; Kim jest Bóg, przeciwko któremu grzeszymy; Okrzyk pełen zdziwienia i wielkiej miłości

XIV. OJCIEC WZRUSZYŁ SIĘ GŁĘBOKO
Przejście od grzechu do miłosierdzia; A gdy syn był jeszcze daleko...; Ujrzał go jego ojciec; Wzruszył się głęboko; Wybiegł naprzeciw niego;  Rzucił mu się na szyję i ucałował go; W miłości liczą się czyny a nie słowa; Dwie ręce miłosiernego ojca

XV. SZYMONIE, SYNU JANA, CZY MIŁUJESZ MNIE?
Większa miłość w kontekście większej słabości; Paś baranki moje; Zasmucił się Piotr; Będziesz dla Mnie cierpiał

XVI. ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE MÓJ SYN
Zaproszono także Jezusa; Nie mają już wina; Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto?; Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn; Praca człowieka i moc Jezusa; Czas wskazany przez Jezusa

XVII. SAKRAMENT POJEDNANIA
Wychowanie do sakramentu pojednania; Czym jest sakrament pojednania?; Podejście jurydyczne do spowiedzi; Podejście osobowe; Podejście prawne a podejście osobowe do sakramentu pojednania; Kapłan znakiem; Żal judaszowy a żal piotrowy; Kryteria dla odróżnienia żalu Piotra od żalu Judasza

XVIII. RACHUNEK SUMIENIA
Istota rachunku sumienia; Modlitwa związana z bólem; Propozycja rachunku sumienia; Dziękczynienie;  Wyznanie swoich słabości, niewierności i grzechów; Powierzenie się z zaufaniem Bogu

 
ROZWAŻANIA REKOLEKCYJNE

XIX. ROZWAŻANIA O LUDZKICH UCZUCIACH
Wejście w nieuporządkowane uczucia początkiem nawrócenia; Co to są uczucia?; Skąd się biorą nasze uczucia?; Jak pracować nad swoimi uczuciami?; Ocena moralna uczuć; Opór wewnętrzny; Werbalizacja uczuć; Błogosławieni czystego serca; Miejcie te same uczucia, co Jezus Chrystus

XX. ROZWAŻANIA O LĘKACH
Służyć Mu będziemy bez lęku; miłości nie ma lęku; Co to jest lęk?; Nieświadoma obrona przed lękami; Konsekwencje lęku; Czego się boję?; Doświadczenie lęku kryterium autentyczności wiary; Jezus pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił

XXI. WYCHOWANIE SEKSUALNE
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre; Trzy wymiary ludzkiej seksualności; Wychowanie seksualne; Rozwój seksualny człowieka; Oddramatyzować trudności seksualne; Rozeznanie odpowiedzialności moralnej; Poczucie winy i lęk w mechanizmie napięcia seksualnego; Dynamika napięcia seksualnego; Akceptacja własnej seksualności

XXII. KIEROWNICTWO DUCHOWE
Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?; Słuchanie; Spotkanie

XXIII. ROZEZNAWANIE DUCHOWE
Potrzeba rozeznawania duchowego; Trudności w rozeznawaniu duchowym; Działanie złego ducha; Działanie dobrego ducha; Rozeznawanie duchowe szukaniem woli Bożej

XXIV. REGUŁY O ROZEZNAWANIU DUCHOWYM
Działanie duchów u tych, którzy przechodzą od grzechu śmiertelnego do grzechu śmiertelnego; Działanie duchowe u tych, co usilnie postępują w oczyszczaniu się ze swoich grzechów; Pocieszenie duchowe; Strapienie duchowe; Taktyka działania złego ducha

XXV. JAK KONTYNUOWAĆ ĆWICZENIA DUCHOWNE?
Ćwiczenia
szkołą życia wewnętrznego; Codzienny rachunek sumienia; Przedłużona modlitwa osobista;  Praktyka rozeznawania duchowego; Pogłębiać życie wspólnotowe; Potrzeba cierpliwości dla duchowego wzrostu; Pogłębiać nasze więzi z innymi; Nie dać sobie odebrać duchowych pragnień

 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ PROPONOWANE ROZWAŻANIA?
Dla odprawienia pierwszego tygodnia Ćwiczeń; Dla odprawienia pierwszego tygodnia w życiu codziennym; Jako wprowadzenie do przedłużonej modlitwy indywidualnej

 

 

 

P O P R Z E D N I N A S T Ę P N Y
STRONA TYTUŁOWA I. WARUNKI MODLITWY MEDYTACYJNEJ
 
na początek strony
© 1996–2000 Mateusz