Daj mi pić

JÓZEF AUGUSTYN SJ

Daj mi pić

Rozważania rekolekcyjne oparte na drugim tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli

 

IGNACJAŃSKA METODA KONTEMPLACJI EWANGELICZNEJ

I. ISTOTA I CEL KONTEMPLACJI
Czym jest kontemplacja ewangeliczna?; Cel kontemplacji ewangelicznej; Kontemplacja domaga się trudu; Bezpośrednie przygotowanie do kontemplacji

II. METODA KONTEMPLACJI EWANGELICZNEJ
Trzy akty strzeliste; Metoda medytacji a metoda kontemplacji ewangelicznej; Potrójna rozmowa; Postawa ciała w kontemplacji; Refleksja po kontemplacji; Powtórzenia kontemplacji

 
WPROWADZENIA DO KONTEMPLACJI EWANGELICZNYCH

III. MODLITWA OFIAROWANIA SIEBIE JEZUSOWI
Więcej kochać; Modlitwa ofiarowania

IV. RABBI, GDZIE MIESZKASZ?
Spotkanie w milczeniu; Czego szukacie?; Rabbi, gdzie mieszkasz?; Chodźcie, a zobaczycie!; Chcę i pragnę naśladować Jezusa

V. WCIELENIE
Zagrożony rodzaj ludzki; Dokonajmy odkupienia; Zwiastowanie; Oto ja służebnica Pańska!

VI. NARODZENIE JEZUSA
Panowanie na tronie Dawida; Niebezpieczna podróż; Narodzenie w stajni; Pokłon pasterzy

VII. DWUNASTOLETNI JEZUS
Dom modlitwy; Przysłuchiwał się i zadawał im pytania; Być w tym, co należy do Ojca; Oni jednak nie zrozumieli

VIII. ŻYCIE UKRYTE
Trzydzieści lat w ukryciu; Ubóstwo Nazaretu; Praca Jezusa w Nazarecie; Bezinteresowność w oddaniu się Ojcu; Samotność Jezusa

IX. DWA SZTANDARY
Walka Jezusa z szatanem; Sztandar szatana; Sztandar Chrystusa

X. TRZY PARY LUDZI
Przypowieść o trzech parach ludzi; Postawa pierwszej pary ludzi; Postawa drugiej pary ludzi; Postawa trzeciej pary ludzi

XI. CHRZEST JEZUSA
Jezus przyjął chrzest; Bóg w Trójcy Świętej; Jedność pomiędzy modlitwą, działaniem Ducha Świętego i wypełnianiem misji

XII. BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE — BIADA WAM
Kim jest bogacz, a kim ubogi?; Błogosławieni ubodzy — biada bogaczom; Ubóstwo Jezusa; Misterium Paschalne

XIII. ODWAGI, JA JESTEM!
Z inicjatywy Jezusa; Zaangażowanie uczniów; Wyszedł na górę, aby się modlić; Odwagi, Ja jestem!

XIV. WIERZĘ, ZARADŹ MEMU NIEDOWIARSTWU!
plemię niewierne, dopóki mam być z wami?; Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy; Zaradź memu niedowiarstwu

XV. BURZA NA JEZIORZE
Jezus wszedł do łodzi; Burza na jeziorze; Sen Jezusa w łodzi; Moje doświadczenie obecności Jezusa;  Cud uzdrowienia serca; Kimże On jest?

XVI. WOLNOŚĆ JEZUSA
Dążenie do wolności; Jezus Chrystus źródłem wolności; Wolność Jezusa wobec życia doczesnego; Wolność Jezusa wobec posiadania materialnego; Wolność Jezusa wobec potrzeb ciała; Wolność Jezusa wobec ludzkiej miłości

XVII. DAJ MI PIĆ
Miłość wyłączna; Nasza słabość w relacji z Jezusem; Żywa woda; Miłość darem z siebie; Zawołaj swego męża

XVIII. POŻEGNANIE W BETANII
Bóg kocha tych, którzy dają z radością; Rozdrażnienie Judasza; Od czasu do czasu służyć Bogu z przyjemnością

XIX. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE
Przemienienie na górze zapowiedzią tajemnic paschalnych; Przez krzyż do chwały; Misterium tremendum et fascinosum; To jest mój Syn umiłowany; Nie nazywam was sługami; Aby radość wasza była pełna

 
ROZWAŻANIA REKOLEKCYJNE

XX. ŚWIADOMOŚĆ WŁASNYCH UCZUĆ
Trzecie pomieszczenie; Zdławiony świat emocji; Rezygnacja z kreowania rzeczywistości emocjonalnej; Pokonać opór; Uzdrowienie uczuć; Miłość i karcenie; Na miłość się nie zasługuje; Odzyskiwanie zdławionych emocji

XXI. DAR WOLI BOŻEJ
Jezus szuka woli swojego Ojca; Woli Bożej trzeba szukać; Posłuszeństwo i zaangażowanie; Dwa niebezpieczeństwa w szukaniu woli Bożej; Działanie Boga w człowieku

XXII. ROZEZNAWANIE DUCHOWE SZUKANIEM WOLI BOŻEJ
Znaki rozeznawania woli Bożej; Natchnienia wewnętrzne; Jak postępować w chwilach wątpliwości?; Człowiek znakiem woli Bożej; Poznanie świata a znaki woli Bożej

XXIII. ROZEZNAWANIE WAŻNYCH DECYZJI ŻYCIOWYCH
Zweryfikować ludzki wymiar; Zweryfikować wymiar duchowy; Przyjęcie pomocy Kościoła; Metoda rozeznawania duchowego; Zaangażowanie i czas

XXIV. DROGA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Miłość aż do śmierci; Małżeństwo drogą do Boga; Płodność apostolskim wymiarem małżeństwa

XXV. POWOŁANIE DO CELIBATU
Bezżenni dla Królestwa niebieskiego; Samotność w celibacie; Potrzeba rozwoju w celibacie; Pomoce w zachowaniu celibatu

XXVI. EWANGELICZNE UBÓSTWO
Wezwanie do ewangelicznego ubóstwa; Sens ewangelicznego ubóstwa dzisiaj; Ubogacenie się przez ubóstwo; Sposoby praktykowania ewangelicznego ubóstwa

 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ PROPONOWANE ROZWAŻANIA?
Dla odprawienia drugiego tygodnia Ćwiczeń; Dla odprawienia drugiego tygodnia w życiu codziennym; Jako wprowadzenie do przedłużonej modlitwy indywidualnej

 

 

 

P O P R Z E D N I N A S T Ę P N Y
TOM I – ADAMIE, GDZIE JESTEŚ? I. ISTOTA I CEL KONTEMPLACJI
 
na początek strony
© 1996–2000 Mateusz