Mam pytanie dotyczące reinkarnacji. Chciałabym się dowiedzieć coś więcej na temat stanowiska Kościoła Katolickiego wobec tego zagadnienia.

 

Stanowisko jest proste – Kościół odrzuca reinkarnację jako sprzeczną z nauką Jezusa i zamiarami Boga w stosunku do człowieka, które są jasne i precyzyjnie zdefiniowanie. Śmierć jest przejściem do Królestwa Bożego a nie kolejnym wcieleniem.

Michał Czuma