Mam jedno krótkie pytanie – słyszałem gdzieś, że jakimś nowym dokumentem papieskim zniesiono z Adwentu zakaz tzw. hucznych zabaw. Czy to prawda?

 

Chodzi o poprawki Katechizmu Kościoła Katolickiego naniesione przez Kongregację Nauki Wiary (pismem z dnia 25 kwietnia 1998). Piąte przykazanie kościelne brzmi obecnie tak: „Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła”. Polecam lekturę Katechizmu, sam zobaczysz co zostało zmienione – wydanie internetowe KKK podaje tekst w brzmieniu przed i po wprowadzeniu poprawek (http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-1-3.htm), punkty 2041–2043. Zajrzyj również do Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 222 (http://www.diecezja.szczecin.opoka.org.pl/czytelni/prawo/l1t1.html).

Dla porządku podaję jeszcze „nowe” przykazania kościelne w brzmieniu „szkolnym”:

  1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć i od prac służebnych się powstrzymać.
  2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
  3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć.
  4. Posty nakazane zachowywać.
  5. Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać.

(Żródło: Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego,  Wydawnictwo WAM, http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=420).

Ewa Rozkrut

 

OD REDAKCJI: W czerwcu 2001 na konferencji Episkopat Polski podjęto decyzję o przedstawieniu do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej wyrażonych współczesnym językiem:

  1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.
  4. Zachowywać nakazane posty, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

(Ks. Janusz Gręźlikowski: "Nowe" przykazania kościelne, Niedziela 29/2001)

Zobacz także odpowiedź na pytanie: Jak powstały przykazania kościelne? Czy fakt zmiany ich treści nie powoduje, że one same stają się „mniej ważne„?