Proszę o odpowiedź na pytanie czy w Ewangelii lub innym wydawnictwie katolickim jest tekst modlitwy do Ducha Świętego?

 

Pismo Święte nie podaje nam niestety gotowej modlitwy do Ducha Świętego. Mówi nam ono natomiast kim jest Duch Święty, jakie jest Jego posłannictwo, jaką spełnia rolę w całej historii zbawienia, oraz darach, którymi obdarza człowieka (1Kor 12 4-11).

Z Biblii dowiadujemy się również, że Duch Święty odgrywa szczególną rolę w naszej modlitwie. Święty Paweł w swoich listach pisze, że Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (RZ, 8,26) Za każdym razem kiedy zaczynamy się modlić wprowadza nas swoją łaską na drogę modlitwy. Skoro uczy On nas modlitwy, nie oznacza to, że nie można się modlić do Niego Samego. Kościół zachęca nas, abyśmy wzywali Ducha Świętego jako wewnętrznego nauczyciela modlitwy, dawcy darów mądrości, wiary i rozeznania i prosili Go o poszczególne dary zwłaszcza te, które będą nam potrzebne do wykonywania naszej pracy i do realizowania się w świecie.

Gotowe modlitwy do Ducha Świętego możemy znaleźć w wielu wydawnictwach katolickich począwszy od książeczek, które miały za zadanie przygotować nas od godnego przeżycia I Komunii Świętej poprzez modlitwy liturgiczne (nowenna, litania, hymny, pieśni), aż po te, którymi posługiwali się święci. Cenną w oczach Boga jest również modlitwa, którą tworzymy sami, którą układa nasze serce.

Elżbieta Biłopotocka

 

O Miłość i łaskę Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Boże przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta. Oczyść, przez udzielenie Ducha Świętego, nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Ciebie wielbić. Prosimy Cię, niech łaska Ducha Świętego oświeci nasze serca i niech je obficie pokrzepi słodyczą doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty Mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Duchu Święty, Boże
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże – wybaw nas, Duchu Święty, Boże
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Duchu Święty, Boże
Abyś Kościołem Świętym rządzić i zachować go raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
P. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I Ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Módlmy się. Przybądź, Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i
ogień Miłości Swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary
zgromadziłeś, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od
wszelkiego zła nas chroniła. Amen.

Koronka do Ducha Świetego

Wierzę w Boga Ojca...
Wezwanie Ducha Świętego:
Przybądź, Duchu Święty,
spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
przyjdź Światłości sumień!
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza
poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym
siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęścia bez miary! Amen.

1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady. + Ojcze

nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni

Bożej.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,

W: I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj

nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Inne modlitwy

Boże, Duchu Święty,
słodka miłości Ojca i Syna.
Aby całkowicie należeć do Ciebie,
oddaję Ci teraz i na zawsze:
moje serce, moje ciało i duszę,
moje siły i zdolności,
moje cierpienia i radości,
moje życie i śmierć.
Oddaję Ci też wszystkich,
którzy są mi drodzy i wszystko,
czym jestem i co posiadam,
abyś Ty sam mógł tym rozporządzać
i panować nade mną swoją miłością,
teraz i w wieczności. Amen.
(Bł. Arnold Janssen SVD)

Bądź mym oddechem, Duchu Święty, abym rozważał to, co święte. Bądź moją
siłą, Duch Święty, abym czynił to, co święte. Bądź mym pragnieniem, Duch
Święty, abym ukochał to, co święte. Bądź moją mocą, Duchu Święty, ażebym
strzegł tego, co święte. Strzeż mnie od złego, Duchu Święty, bym nie stracił
tego, co święte. Amen. (św. Augustyn)

 

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca, o Boże żywy, mocą twoją świętą
pociągnij me serce ku Sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru
świętej bojaźni. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja
będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj
mi miłość Twoją! Amen ( św. Katarzyna ze Sieny)

Duchu Święty, Boże miłości, Ty który przez miłość
Jesteś więzią Trzech Osób Boskich,
Spoczywasz i znajdujesz szczęście
Pośród synów ludzkich.
Dzięki Twej mocy i wdziękowi
Nieskalana czystość kwitnie na ziemi
Jak róża pośród cierni.
Duch Święty! Miłości! Miłości!
Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi
Na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia
Wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej,
Gdzie znajdują zaspokojenie serca
Spragnione Bożej miłości.
O Miłości, tylko ty znasz drogę,
Która prowadzi do życia i prawdy.
W Tobie spełnia się cudowne przymierze,
Które jednoczy Trzy Osoby Boskie.
Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach
Goszczą drogocenne dary.
Od Ciebie pochodzą płodne nasiona,
Które wydają owoce życia.
Z Ciebie wypływa miód tak słodki,
Radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu.
Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody
Błogosławieństw z nieba!
Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!
(Święta Gertruda, mniszka benedyktyńska z Niemiec,1256-1303)