Proszę o wyjaśnienie wątpliwości w sprawie rozgrzeszenia z grzechu aborcji. Przeczytałam, że kto dokonana aborcji lub w jakikolwiek sposób w tym uczestniczy podlega ekskomunice. Rozgrzeszenia udzielić może papież, biskup lub specjalnie wyznaczony ksiądz. Jednocześnie wiem, że „zwykli” księża udzielają rozgrzeszenia z tego grzechu. Czy rozgrzeszenie uzyskane w „zwykłej” spowiedzi nie jest ważne?

 

Rzeczywiście rozgrzeszenie z grzechu zabójstwa nienarodzonego dziecka jest obwarowane pewnymi przepisami. Nie wynika to z chęci utrudnienia pojednania się człowieka z Bogiem, ale dla podkreślenia, że mamy do czynienia z jednym z najokrutniejszych grzechów jakie może popełnić człowiek.

Z grzechem tym wiąże się ekskomunika, tzn. że człowiek przez ten czyn wyłącza się ze wspólnoty Kościoła. Spowiedź jedna człowieka z Bogiem, pozostaje jeszcze pojednanie z Kościołem.

Sposób pojednania z Bogiem i Kościołem określa biskup diecezjalny. Konferencja Episkopatu Polski wydała specjalny dokument na ten temat 29 marca 1984 r.

Poza biskupem i wyznaczonymi przez niego spowiednikami, również „zwykli” księża mogą dokonać pojednania pod pewnymi warunkami. Szczegóły zna każdy spowiednik. Jeżeli więc udzielił rozgrzeszenia, to należy przyjąć, że miał do tego upoważnienie.

ks. Wiesław Drążek