Czy uczestnictwo we mszy św. w dniu 1 stycznia jest obowiązkowe? Bardzo proszę także o informację, które święta kościelne są nieobowiązkowe?

 

Pierwszy dzień nowego roku obchodzony jako Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest dniem świętym z ustanowienia Kościoła. Istnieje zatem obowiązek uczestniczenia w tym dniu we Mszy Świętej. Tym bardziej, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Św. dotyczy tych dni świątecznych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Korzystanie jednak z tej dyspensy możliwe jest wtedy, gdy faktycznie nie ma możliwości uczestniczenia we Mszy Św. W sprawie zaś przepisów przypomnę stanowczo, że nasze odniesienie do Boga, nie może być tylko formalne. Nawet jeśli coś jest lub nie jest wymagane przez prawo, to nasz kontakt z Panem Bogiem ma się opierać na żywej wierze, głębokiej nadziei i miłości, która jest gotowa na poświęcenie.

W sprawie zaś formalnych przepisów, odsyłam do samego źródła pod adres http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=listna1niedzieleadwentu

ks. Tomasz Schabowicz