Poznałam chłopaka, który jest obcokrajowcem, pochodzi z Armenii. Mówi że jest grekokatolikiem, a ja nie wiem nic o Kościele greckokatolickim. Często zadaję sobie pytanie jakie są różnice między Kościołem rzymsko- a greckokatolickim? Mój chłopak przyjął chrzest, ale nie ma sakramentu komunii ani bierzmowania – dlaczego? Czy w Kościele greckokatolickim, nie przyjmuje się  sakramentu komunii, czy po prostu on nie przyjął komunii z powodów nie znanych mi? Często rozmawiamy o Bogu, razem też chodzimy czasami do kościoła, znamy te same modlitwy w swoich językach, np. Ojcze Nasz. Nie rozumiem wielu rzeczy więc mam nadzieję, że ktoś będzie wstanie zarysować mi chociaż w ogólnym kształcie czym jest Kościół greckokatolicki.

Agnieszka

 

Droga Agnieszko, Kościół, do którego – na podstawie Twojej wypowiedzi – należy Twój chłopak, jest jednym z katolickich Kościołów wschodnich tzn. tych, które posiadają pełną jedność z Papieżem. A zatem Twój chłopak tak jak i Ty jest katolikiem. Różnica pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i katolickimi Kościołami wschodnimi dotyczy bowiem nie prawd wiary, a sposobu sprawowania liturgii oraz dyscypliny kościelnej.  Piszesz, że Twój chłopak twierdzi, że należy do Kościoła greckokatolickiego, a jednocześnie pochodzi z Armenii. Na tej podstawie można przypuszczać, że należy on do Kościoła ormiańsko-katolickiego, a nie Kościoła greckokatolickiego, który związany jest z tradycją bizantyjską, a nie ormiańską. Twierdzisz, że Twój chłopak przyjął jedynie chrzest, ale nie przyjął ani bierzmowania, ani Komunii. Na tej podstawie śmiem podejrzewać, że Twojemu chłopakowi chrztu udzielił ktoś, kto nie był kapłanem albo Twój chłopak nie zna dobrze zwyczajów swojego Kościoła, ponieważ we wszystkich Kościołach wschodnich, w tym w Kościele ormiańsko-katolickim bierzmowanie jest zawsze udzielane przez kapłana zaraz po chrzcie tak, że niemowlę przyjmujące chrzest przyjmuje od razu bierzmowanie podczas jednego obrzędu. Co więcej, w  niektórych Kościołach wschodnich zaraz po przyjęciu chrztu i bierzmowania niemowlętom udziela się pierwszej Komunii św. Przypuszczam zatem, że Twój chłopak przyjął sakrament bierzmowania zaraz po chrzcie, chyba że został ochrzczony nie przez kapłana, ale przez diakona albo osobę świecką, ponieważ  groziła mu np. utrata życia. Natomiast co do przyjęcia pierwszej Komunii św., trudno na podstawie Twojej wypowiedzi stwierdzić, czy przyjął faktycznie choć raz w swoim życiu Komunię św.  Być może, że nie przeszedł odpowiedniej katechezy, po której mógłby on przyjąć Komunię św. W tym miejscu pragnę podkreślić, że we wszystkich Kościołach wschodnich, w tym również w Kościele ormiańsko-katolickim nauka dotycząca sakramentów oraz innych prawd wiary jest ta sama, co w Kościele rzymskokatolickim.  Myślę, że w sytuacji opisanej przez Ciebie problem nie leży w różnicy między Kościołem rzymskokatolickim i ormiańsko-katolickim, ale w tym, że Twój chłopak po prostu niewiele wie o swoim własnym Kościele. Dlatego w celu lepszego poznania Kościoła ormiańsko-katolickiego zaleciłbym Tobie i Twojemu chłopakowi spotkanie z krajowym duszpasterzem wiernych Kościoła ormiańsko-katolickiego w Polsce. Uważam, że spotkanie z nim mogłoby rozwiązać wiele problemów, z którymi być może w chwili obecnej borykasz się Ty, a może również Twój chłopak.

Marek Blaza SJ