Duchowość

Jean Vanier: Jezus, dar miłości

 

Rekolekcje Adwentowe

 

Wprowadzenie
Zbliża się grudzień, a z nim Święta Bożego Narodzenia. I nic w tym dziwnego: w końcu bywa tak co roku o tej porze. Przyzwyczajenie sprawia, że świąteczny charakter tych dni dociera do nas dopiero z pierwszą gwiazdką, nierzadko w opakowaniu wystaw sklepowych i świątecznych programów telewizyjnych.

 

Tydzień pierwszy
Nie chcąc, aby Boże Narodzenie było jedynie kultywowaniem starodawnego zwyczaju czy też przeżywaniem specyficznego nastroju, rozpoczęliśmy adwent - oczekiwanie.

 

Tydzień drugi
Prorok wzywający do nawrócenia - to dla Żydów żadna nowość. Dotąd jednak wezwanie do przemiany życia zawierało w sobie zapowiedź kary i gniewu Bożego lub obietnicę zmiłowania. Tym razem "prostowanie dróg" odbywa się w obliczu mającej się wreszcie wypełnić obietnicy przyjścia Syna Bożego.

 

Tydzień trzeci
Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.

 

Zakończenie
Tym razem Bóg mówi do serca - a to jeszcze delikatniej, jeszcze prywatniej niż rozmowa w cztery oczy. Do takiej bliskości dochodzi tylko między osobami, które sobie ufają, nie boją się siebie nawzajem - jednym słowem - kochają się.

 

 

Boże Narodzenie 1996
Życzenia świąteczne i kilka świątecznych odnośników

 

 


początek strony
© 1996-1997 Mateusz