Z ciemności do światła...
rekolekcje na Adwent 2002


Zanim sięgniesz po rozważania, przeczytaj uważnie poniższe uwagi:Co jest tematem tych rekolekcji:
Rozważania, które chcę ci przedstawić, są owocem moich własnych doświadczeń, przemyśleń, modlitw. Mają więc charakter dość osobisty. Punktem wyjścia dla nich są teksty pochodzące z czytań adwentowych, choć nie zawsze. Czasem jako punkt odniesienia wybierałem te fragmenty, które inspirowały mnie do zatrzymania się nad ważnymi problemami czy kwestiami życia duchowego, jak np. lęk, miłość, radość, pokój etc. Tym, co łączy te rozważania, jest przekonanie o niesamowitej wierze Boga w każdego człowieka. Przekonanie, że Bóg upomina się o każdego z nas i często wierzy w nas bardziej niż my w Niego samego, że nas szuka, że nigdy nami nie gardzi, że doświadcza i przeżywa tak samo mocno jak my nasze problemy i nasze osobiste cierpienia. Życie każdego z nas jest nieustannym przechodzeniem z ciemności do światła, nieustanną walką o dobro, czyli ostatecznie o samego Boga. Może więc warto przeżyć czas Adwentu bardziej świadomie, rozpoznając pułapki, jakie zastawia na drodze naszego życia duchowego nie tylko zły duch, ale i te, które zastawiamy my sami. Z drugiej strony,0 rozpoznając i nazywając po imieniu te łaski, które na co dzień mogą pozostawać nie odkryte. Życie duchowe wymaga mądrości i nieustannego uczenia się, poznawania nie tylko Boga, ale w Bogu również i siebie. Mam nadzieję, że proponowane przeze mnie rozważania pomogą ci w tym celu.


Jak odprawiać te rekolekcje - metoda:
W odróżnieniu od innych form rekolekcji spotykanych w internecie pragnę zaproponować ci wejście w klimat rekolekcji adwentowych, w których twoje osobiste zaangażowanie będzie najważniejsze i będzie wymagało od ciebie pewnego trudu i określonego wymiaru czasu. Nie chodzi bowiem jedynie o zapoznanie się z proponowanymi rozważaniami na zasadzie lektury. Raczej powinny one stać się dla ciebie punktem wyjścia do przedłużonej osobistej modlitwy, do przeżycia tego Adwentu w postawie wejścia w siebie i spotkania się z Bogiem obecnym w tobie samym i z tej perspektywy spojrzeniem na świat i ludzi, z którymi żyjesz. Jak mawiał św. Ignacy, chodzi o umiejętność odnajdywania Boga we wszystkich rzeczach, a to realizuje się na drodze łączenia ze sobą jakże ważnych dwóch sfer naszego życia: modlitwy i codzienności. Jak to zrobić? Proponuję następującą metodę:

1. Najlepiej wieczorem zapoznaj się z krótkim rozważaniem na następny dzień. Przeczytaj je i zobacz, co porusza w Tobie, co cię najbardziej uderza w podanych refleksjach. Następnie zapisz sobie te myśli na kartce i w ten sposób przygotuj punkty do modlitwy na następny dzień. Postaraj się, aby każde rozmyślanie miało jasno określoną prośbę, np. o lepsze zobaczenie Boga obecnego w moich bliskich.

2. Znajdź stałą porę kiedy będziesz się modlił w ciągu dnia
nie krócej niż 20 min. i nie dłużej niż 45 min. Ważne jest też miejsce sprzyjające modlitwie i skupieniu. Może to być np. kościół w drodze do pracy lub twój własny pokój. Ważne, abyś czuł się tam dobrze i spokojnie, abyś miał ciszę i dobre warunki do modlitwy.

3. Po zakończonej modlitwie lub wieczorem zapisz w zeszycie dwie, trzy myśli ze swojego rozmyślania. Pamiętaj, że nie chodzi o to, by odkrywać wielkie rzeczy, rozwiązywać swoje problemy, ale raczej zobaczyć, w jaki sposób Bóg prowadził cię na modlitwie, jak dawał się poznać a także to, w jaki sposób ty odpowiadałeś na tę obecność. Możesz to uczynić również wieczorem. Niech to będzie twój mały rachunek sumienia. Zobacz w jaki sposób modlitwa pomagała ci w odkrywaniu Bożej obecności pośród mijającego dnia.

4. Na początku każdego tygodnia przeczytaj i zastanów się nad tekstem konferencją wyznaczoną na ten czas.

5. Spróbuj porozmawiać z kimś krótko o tym, co się dzieje w tobie, o tym jak przeżywasz te rekolekcje. Może to być twój przyjaciel, kierownik duchowy, znajomy ksiądz lub ktoś, do kogo masz zaufanie.

Jeśli nie masz takiej osoby, a mimo to chciałbyś podzielić się swoim doświadczeniem korzystając z emaila skontaktuj się ze mną, a otrzymasz adres email jezuity (kapłana lub kleryka) lub osoby świeckiej, które chętnie odpowiedzą na twój list. Wszyscy oni mają doświadczenie indywidualnego towarzyszenia rekolektantom w czasie rekolekcji ignacjańskich. Niestety, z powodu ograniczonej liczby osób towarzyszących nie możemy zagwarantować wszystkim takiego kontaktu.


Dla kogo są te rekolekcje:
Rekolekcje są przeznaczone dla wszystkich, którzy mają doświadczenie przedłużonej osobistej modlitwy lub mają silne pragnienie praktykowania jej. Pełne wejście w rekolekcje oznacza zobowiązanie, które podejmuje się przed samym sobą i wierność sobie w codziennej, osobistej modlitwie. Z im większą wielkodusznością i wiernością będziesz przeżywać ten czas, tym większych owoców możesz się spodziewać.
Oczywiście może się też zdarzyć tak, że nie będziesz mógł z różnych powodów spełnić proponowanych warunków. Potraktuj wtedy proponowane treści jako zachętę do osobistej lektury i refleksji w wybranym przez siebie wymiarze.


Materiały do rekolekcji:

I tydzień:
a) konferencja (do przeczytania i refleksji 1 grudnia): "Warunki modlitwy medytacyjnej" - o. Józef Augustyn SJ
b) rozważania: 1-7 grudnia 2002

II tydzień:
a) konferencja (do przeczytania i refleksji 8 grudnia): "Kochać samego siebie" - o. Jacek Salij OP
b) rozważania: 8-14 grudnia 2002

III tydzień:
a) konferencja (do przeczytania i refleksji 15 grudnia): "Codzienność duchowości chrześcijańskiej" - Zbigniew Nosowski
b) rozważania: 15-24 grudnia 2002

Uwaga! Można ściągnąć wszystkie materiały i korzystać z nich w formie off-line. W tym celu należy zapisać na dysku archiwum rekolekcje.exe, a następnie kliknąć na ten plik, co spowoduje rozpakowanie jego zawartości do wskazanego katalogu. Tam należy odszukać plik "metoda.html" i otworzyć go w przeglądarce.

o. Dariusz Michalski SJ