Mateusz


Rodzina

 

 

A K T U A L N O Ś C I

Gdyby ktoś cię molestował, czy opowiedziałbyś nam o tym?
W ostatnim czasie do wiadomości publicznej docierają posądzenia znanych ludzi o molestowanie seksualne nieletnich. Być może wszędzie widzimy potencjalnych podejrzanych i czujemy pogardę do przedstawicieli instytucji, które powinny wspierać rodzinę a teraz zawiodły pokładane w nich nadzieje. Niewykluczone, że dopiero po nagłośnieniu problemu przez media nasza czujność została zaostrzona. Tak, czy owak znaleźliśmy się w nowej sytuacji wymagającej zastanowienia się oraz podjęcia konkretnych działań wychowawczych. Nie radzę poprzestać wyłącznie na opowiadaniu dzieciom przerażających historii o pedofilach czyhających na ich niewinność.
Ewa Rozkrut

 

Kto mnie kocha palec do budki...
Wiele mówi się o świadomym rodzicielstwie. Temat ten zajmuje sporo miejsca w różnorakich publikacjach, programach radiowych, telewizyjnych a nawet rozmowach w domowym zaciszu. Najczęściej utożsamiane ono jest z planowanym poczęciem. Sądzę, że to jest jeden z wielu aspektów tegoż problemu, który prowadzi do położenia nacisku jedynie na aspekt planowania nowego życia. Natomiast inne sfery życia: wychowanie, odpowiedzialność, albo miłość pozostają w cieniu. Dlaczego?
Ewa Rozkrut

Zanim dziecko zacznie czytać...
Czytanie to podstawowa umiejętność ucznia, potrzebna mu do poznawania świata. Ale zanim nasze dziecko zacznie sprawnie wykorzystywać ją ma przed sobą długą drogę. Tylko od dorosłych tak naprawdę zależy, czy droga ta będzie prostą i szeroką aleją, a nauka czytania przyjemnym po niej spacerem, czy też wąską, kamienistą ścieżką, po której będzie kroczyło z trudem. Co więc decyduje o powodzeniu?
Dorota Kaczmarek

„To dziecko zaplanowaliśmy a to chciał Bóg”
Chciałabym zwrócić uwagę na tę sferę życia w rodzinie, która skupia się na planowaniu jej liczebności. Zauważyłam pewne prawidła, jakimi kierują się rodzice mówiący swoich dzieciach oraz ich pojawianiu się na świecie.
Ewa Rozkrut

Czego się boimy?
Chcemy aby nasze dzieci żyły w zgodzie z akceptowanymi przez nas ideałami i wartościami. Prawdziwą trwogę wywołuje sama myśl, o tym że może być inaczej i dzieci na przykład wejdą w konflikt z prawem, dopuszczą się haniebnych czynów, czy choćby nie zrealizują przewidzianych dla nich planów. Wtedy już we własnych oczach powiększamy szeregi „przegranych rodziców”, czyli takich, którym nie udało się wychować dzieci według ogólnie przyjętych norm. Sobie przypisujemy całą odpowiedzialność za ich postępowanie.
Ewa Rozkrut

Aktualna dyscyplina Kościoła wobec małżeństw mieszanych i im podobnych
Do niedawna kontakty z wyznawcami innych religii, czy pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi na naszym terenie były bardzo sporadyczne. Słyszało się również bardzo rzadko, że gdzieś, czy ktoś zawarł małżeństwo z niekatolikiem. Było to jednak postrzegane bardziej w kategoriach swego rodzaju sensacji, czy wyjątkowości, niż w charakterze codzienności. Obecnie, poprzez ułatwioną komunikację, napływ ludności niekatolickiej, najczęściej muzułmańskiej na teren Europy, stajemy coraz częściej wobec problemu zawierania małżeństw pomiędzy katolikami a osobami innego wyznania czy religii.
Ks. Aleksander Sobczak

Najważniejsza jest pewność, że jest się kochanym
W rodzinie, w której zakłada się przestrzeganie wartości chrześcijańskich należy pamiętać, że dzieci podświadomie przenoszą swoje związki z ojcem na Boga. Dlatego mając to na uwadze, należy dbać o te kontakty. Dziecko musi czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że z każdą sprawą może do rodziców się zwrócić. Wtedy do Boga również łatwiej się zbliży.
Ewa Rozkrut

O naszym życiu decydują wybory moralne i duchowe
Młodzi są wymagającymi partnerami. Małe dziecko będąc słabe przyjmuje taką postawę, jaką dorosły — silny człowiek sobie życzy. Dzieci mają szaloną intuicję i wyczują, czego rodzic oczekuje. Ale w życiu dziecka przychodzi moment, gdy dorastając zaczyna samodzielnie myśleć, patrzeć krytycznie i zmagać się z dorosłymi. Bywa wówczas rzeczywiście trudnym partnerem rozmowy i dialogu.
Z o. Józefem Augustynem SJ rozmawia Anna Zygadlewicz

Wrażliwość to dotykanie serca
Pokonywanie trudności kształtuje charakter, toteż stawianie wymagań, proponowanie trudnych zadań do rozwiązania jest jak najbardziej wskazane. Jeżeli rozwiązywaniu ich będzie towarzyszyć nasza troska, miłość i nadzieja, to nic złego się nie wydarzy. Uczucia nie zostaną zranione. Natomiast jeśli pozostawimy w dziecku poczucie winy, to wówczas włącza się mechanizm niszczący w nim wrażliwość.
Ewa Rozkrut

«Suwerenność» rodziny
Wiele osób skłania się myśleć, że «daje im ślub» ksiądz albo urzędnik albo, ostatecznie, prawo. Te same osoby albo elementy, jeśli jest konieczne, «rozwodzą» ich. Tak więc, małżeństwo rozmywa się jako rzeczywistość międzyosobowa i naturalna pomiędzy zawierającymi je, aby upodobnić się jedynie do legalnej, formalistycznej i biurokratycznej dokumentacji.
Ks. Aleksander Sobczak

Miłość w świetle książki Ericha Fromma „O sztuce miłości”
Bez miłości ludzkość nie mogłaby istnieć. Czy jednak wolno nam sądzić, iż miłość rodzi się z potrzeby? Byłoby to zaprzeczeniem miłości osobowej, gdzie moje Ja podejmuje decyzje w sposób rozumny i wolny, wychodzi ku ukochanemu Ty obdarowując je, odpowiadając na jego potrzeby, szanując takim jakim jest.
Izabela Wiśniewska

Sakrament małżeństwa — krótki rys historyczny
Wiemy, że małżeństwo jest sakramentem. Mówi nam o tym wiara. Badacz jednak ma za zadanie zbadanie całego procesu formowania się tej doktryny. Rozpoczynając od czasów najbliższych Chrystusowi, musi przebiec kolejne etapy aż do czasów współczesnych. Powinien przeanalizować w sposób naukowy to, o czym mówi nam Objawienie.
Ks. Aleksander Sobczak

WYCHOWANIE
Ostra konkurencja
Tata, a mnie się nuuudzi — w języku naszych synów te słowa tak naprawdę znaczą — My chcemy pograć na komputerze. Można najdłużej jak to możliwe starać się trzymać dzieci z dala od komputera, ale w końcu kapitulujemy, więc staramy się, by przynajmniej miały do dyspozycji ciekawe i pożyteczne programy.
Maciej Tabor

Dzieci nie są własnością rodziców
Wychowanie dzieci jest zawsze szczególną okazją do powierzenia swojego życia i życia własnych dzieci Panu Bogu. Rodzice winni nieustannie pamiętać, że „ich dzieci” nie należą do nich. Należą do Boga. Są im dane „na jakiś czas”, aby im towarzyszyli w drodze do dorosłości i dojrzałości.
Z o. Józefem Augustynem SJ rozmawia Ewa Poliszot

 

Z   P O P R Z E D N I C H   M I E S I Ę C Y

Miłość
Ktoś powie, że z używaniem antykoncepcji nie musi być wcale związane aż tak negatywne nastawienie wobec możliwości pojawienia się na świecie nowego człowieka. Mimo wszystko jednak nie spotkaliśmy jeszcze ani jednego artykułu poświęconego antykoncepcji, w którym o poczętym dziecku mówiłoby się ciepło, pozytywnie, nie traktując go jako intruza wkraczającego w przeżywanie "radości we dwoje".
Bożena i Maciej Taborowie

W Szkole świętego Józefa
Dlaczego ten stojący w cieniu człowiek może nam być dziś bliski? Józef doświadczył goryczy, zwątpienia i rozczarowania, strachu i niepewności - ale pewnie i dumy, że został wybrany, by zaadoptować na ziemi Syna Bożego, satysfakcji, że udało mu się ochronić swoją rodzinę w niebezpieczeństwie, a potem zapewnić jej spokojny byt.
Maciej Tabor

Trudne pojęcie "wolność"
Bóg dał nam przykazania, które zaczynają się od słów "nie będziesz". Czyżby więc Bóg zabrał nam w ten sposób wolność, którą uprzednio nam dał, stwarzając nas? Czy jest to prawdziwa wolność, skoro przykazania dyktują nam, co wolno nam robić, a czego nie wolno?
Małgorzata Wrochna

Uczta miłości
Sesja KANA to niezwykła propozycja rekolekcji małżeńskich, prowadzonych przez nie same. Jedni pomagają drugim, aby odważyły się wejść na drogę nawrócenia. KANA po raz pierwszy odbyła się we Francji w 1980 roku. Dziś realizowana jest w 30 krajach świata, w Polsce po raz piąty. Organizatorem jest Chemin Neuf (Nowa Droga), wspólnota apostolska powstała we Francji w 1971 roku, skupiająca zarówno osoby powołane do życia w celibacie jak i małżeństwa.
Agnieszka i Marcin Przeciszewscy

Rodzinne świętowanie
Liczy się przede wszystkim dobry pomysł. Ostatnio Asia dostała na urodziny rower i dosłownie na kilka dni przed urodzinami wymyśliliśmy, że zrobimy imprezę rowerową. Obdzwoniliśmy znajomych i przyjechało kilkadziesiąt osób z przeróżnymi rowerami: małymi i dużymi.
Z Magdą i Antonim Gugulskimi rozmawia Maciej Tabor
Przekazać to, co najlepsze
Owen, najstarszy syn Teresy i Keitha Bowerów z Cincinnati w USA, poszedł na początku września po raz pierwszy w swoim życiu do szkoły. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Owen ma już 16 lat i wyruszył po naukę trzynastoletnim Volksvagenem Jettą, którego kupił za zarobione przez siebie pieniądze. O co tu chodzi? Otóż syn państwa Bowerów należy do rzeszy ponad miliona trzystu tysięcy amerykańskich dzieci, których rodzice zdecydowali się samodzielnie uczyć swoje pociechy.
Z Keithem Bowerem z amerykańskiej Fundacji na Rzecz Rodziny rozmawia Maciej Tabor

Trudna sztuka wychowania
Najmłodsza córka ciężko przeżyła pójście do szkoły. Nie lada sztuką było wyciągnąć ją rano z łóżka, wracała do domu zmęczona hałasem i siedzeniem w ławce. Zaczęłam się zastanawiać, co zrobić. Wtedy przypomniałam sobie film opowiadający o tym, jak amerykańscy rodzice uczą swoje dzieci w domu. Dowiedziałam się też, że Ustawa o Systemie Oświaty dopuszcza możliwość spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, za zgodą jej dyrektora, a ponieważ nie pracowałam zawodowo, postanowiłam spróbować. W kuratorium usłyszałam, że tu nie Ameryka, ale powołując się na swoje wyższe wykształcenie i doświadczenie pracy w szkole, uzyskałam zezwolenie. Od początku drugiej klasy zaczęłam uczyć Ewę w domu, kontynuując to nauczanie także w klasie następnej - byłam chyba jedyną osobą w naszym województwie, której zezwolono na uczenie zdrowego dziecka w domu.
Z Artykuł zainspirowany wywiadem z Keithem Bowerem, przedstawiający przykład nauki dzieci w domu, w polskich realiach.

 

M A Ł Ż E Ń S T W A   N I E S A K R A M E N T A L N E

Samotność
Gdy nie ma więzi, a tylko wzajemne kontakty nacechowane interesownością wspólnej pracy i jej skuteczności, bądź naznaczone piętnem emocjonalnego klimatu, powstaje osamotnienie -- konferencja o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP
 

P O R A D N I C T W O   R O D Z I N N E

Mały poradnik (przed)małżeński
Tak więc, jeśli jesteście bardzo młodziutką parą nastolatków, bądź dwojgiem poważnie chodzących ze sobą i obdarzających się uczuciem młodych ludzi, czy tez parą narzeczonych spotykających się ze sobą w perspektywie małżeństwa, albo wreszcie żyjecie już ze sobą połączeni sakramentem a nawet obdarzeni potomstwem stanowicie rodzinę, to do Was właśnie adresuję ten cykl nazwany: Małym poradnikiem przedmałżeńskim. Będziemy się spotykać, aby rozważać kolejny z szerokiej gamy tematów, które będą miały za zadanie ułatwić wam refleksję nad oczekiwaniami, jakie żywicie wobec małżeństwa jako takiego, nad waszym przyszłym małżeństwem, lub obecnie trwającym już związkiem.
Aleksandra Cichosz
Metody naturalne -- dlaczego warto?
Normalną rzeczą jest, że w okresie ciszy seksualnej rośnie obustronna tęsknota męża i żony. Jaka jest więc radość, gdy znowu mogą najpełniej wyrazić sobie miłość i jedność.
Aldona Łuźniak

Echa w Poczcie Mateusza

 

O P O W I A D A N I E

2090 -- opowiadanie futurystyczne
Ale był numer! W pewnym momencie zauważyłam, że kończą się zestawy obiadowe, a goście wcale się nie wydają być najedzeni. Nie to żeby ich przyszło więcej, ale impreza się trochę przeciągnęła. Szybko złapałam za słuchawkę i zadzwoniłam po gorącą pizzę. Goście nawet nie zauważyli że czegoś brakło.
A sam ślub?
Powitał nas duży napis nad wejściem pałacu ślubów:
"Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia"
A kiedy weszliśmy do środka - drugi: "Minister Zdrowia ostrzega: Dzieci są najczęstszą przyczyna chorób nowotworowych i zawału serca."
Anna Zgierun-Łacina
 

Ś W I A D E C T W O

Wiara
Wiara jest sprawą serca i ducha. Dla wielu ludzi działanie Boże nie może być zakwalifikowane w faktach i liczbach. Ale rodzina Darby wierzy w Słowo Boże i posiada niezachwianią wiarę, że Bóg jest z nimi zawsze. To co dla innych jest tylko zbiegiem okoliczności, lub tylko przejawem ludzkiej uprzejmości, dla rodziny Darby jest przejawem Bożej opieki. Gdy po pogrzebie rodzina powróciła do pustego domu babcia dzieci zapytała "Jak macie zamiar to przeżyć, co macie zamiar zrobić?" Matka dzieci odpowiedziała "Skupimy się na Bogu, mocniej przylgniemy do Pana." Zapytana, czy kiedykolwiek winiła Boga za to co sie stało odpowiedziała: "Bóg nie żadał ode mnie niczego ponadto czego On sam doświadczył. Moje dzieci są w najlepszym możliwym miejscu. Bóg zesłał swojego Syna na świat, aby umarł za moje grzechy."
Marilla Klima
 

K O Ś C I Ó Ł   D O M O W Y

Ruch Domowego Kościoła
"Ruch Światło-Życie powstał z inspiracji Ducha Świętego i z realizacji odnowy Kościoła w myśl II Soboru Watykańskiego. [...] Małżeństwa należące do Ruchu zasadniczo tworzą w jego ramach kręgi Domowego Kościoła".
Czynniki warunkujące poczucie szczęścia w małżeństwie
Do osób, przez samo istnienie, wpływających na małżeństwo należą dzieci. Fakt braku dziecka obniża zadowolenie z małżeństwa a posiadanie dzieci, niezależnie od ich liczby, jest ważnym czynnikiem szczęścia małżeńskiego.
Problem jedynactwa w rodzinie
Jedynacy nieraz ujawniają pragnienie posiadania rodzeństwa. Nie jest prawdą, że jedynacy są zawsze nieuspołecznieni, bywa tak oczywiście, ale nieraz wręcz wybijają się w tej dziedzinie, dążąc do przebywania z rówieśnikami, których w rodzinie nie mają.

 

 

 

na początek strony
© 1996-1999 Mateusz