www.mateusz.pl

 

Modlitwa przed wejściem do internetu
i na katolickie Forum Online

 

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!

tłum. Asja Kozak

 

Autorem modlitwy jest J.T.Zuhlsdorf. Oryginalny tekst w jęz. angielskim i łacińskim znajduje się na stronie http://www.catholic.org/isidore/prayer.htm. Święty Izydor jest patronem internetu — tu znajdziesz więcej informacji o nim.

 

 

 

© 1996–2002 www.mateusz.pl