Czytelnia

K R Z Y S Z T O F   M Ą D E L   S J

Pogadanki radiowe o katolickiej nauce społecznej

cykl "W nurcie zagadnień społecznych"
na falach Radia Watykańskiego od listopada '95 do maja '96

 

 1. Kościół i polityka, albo o końcu bajki
 2. O prawie naturalnym i skrzydłach motyla
 3. Ucho igielne i polityka
 4. Początki Kościoła i jego społecznej misji
 5. Kościół i społeczeństwo nowożytne
 6. Encyklika Rerum novarum i jej prekursorzy
 7. Encyklika Rerum novarum i jej dziedzictwo
 8. "Co cesarskie cesarzowi..." czyli o pochodzeniu władzy politycznej
 9. U progu dwudziestego wieku
 10. Sprawiedliwość społeczna i smok wawelski
 11. "Biednych zawsze będzie mieć u siebie..." czyli o świętych społecznikach
 12. Znowu o sprawiedliwości społecznej
 13. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną czyli o nowożytnych bałwanach
 14. II wojna światowa
 15. Postęp społeczny i postępy ateizmu
 16. Wielka wiosna papieża Jana
 17. Tańcowały dwa Michały... czyli o sprawiedliwości dystrybutywnej
 18. Czarny bocian i wolność religijna
 19. Dobro wspólne i "prywatni" obywatele
 20. Narody dojrzewają jak drzewa
 21. Laborem exercens czyli o sztuce uprawiania ogrodu
 22. Między "literą" i "duchem"
 23. Piłat, Barabasz i wiatraki
 24. Góra lodowa i filcowy kapelusz

 

 

 


pierwszy odcinek

początek strony
© 1995 Krzysztof Mądel SJ
© 1996-1997 Mateusz