Miłość i Rodzina
Tęsknota i Głód

M i r o s ł a w   P a c i u s z k i e w i c z   S J

Elektroniczna wersja książki pod tym samym tytułem,
Warszawa 1993 (c) Oficyna Przeglądu Powszechnego

 

Zamiast wstępu...

Jestem przekonany, że istnienie niewielkiej grupy par niesakramentalnych nie wyczerpuje zagadnienia duszpasterstwa tychże par oraz ich rodzin. Takich ludzi spotykamy z racji katechezy dzieci, w kancelarii, od czasu do czasu w konfesjonale, wreszcie w czasie wizyt duszpasterskich. Jak powinniśmy ich traktować?

 

I. MÓWIĄ PARY NIESAKRAMENTALNE

1. Wprowadzenie
2. Bóg pisze prosto po krzywych liniach
3. Nie ustaliśmy w wierze
4. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie
5. Głód Eucharystii
6. Będziemy sądzeni z miłości
7. Móc uwierzyć w dobrego Boga
8. Zawierzyć Chrystusowi

II. CZY SYTUACJA BEZ WYJŚCIA?
     WYPOWIEDZI - OPINIE

1. Sakrament Małżeństwa
2. Jak wyglada sprawa rozwodu?
3. Kościół a małżeństwa rozwiedzionych
4. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych
5. Jezus i Samarytanka
6. Nawet moje zbawienie
7. Rozwiedzeni - Kościół ich nie opuszcza
8. Dlaczego nie wolno mi przystępować do sakramentów?
9. Kościół z nich nie zrezygnował
10. Rozmowy z ks. Bozowskim
11. Złamane śluby
12. Przyjmij cierpienie rozdarcia
13. Szukać tego, co zgubione

III. STANOWISKO KOŚCIOŁA

1. Sobór Watykański II
1.1. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym GAUDIUM ET SPES
1.2. Konstytucja dogmatyczna o Kościele LUMEN GENTIUM
1.3. Dekret o apostolstwie świeckich APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
1.4. Dekret o posłudze i życiu kapłanów PRESBYTERORUM ORDINIS
2. Adhortacja apostolska FAMILIARIS CONSORTIO
3. Adhortacja apostolska RECONCILIATIO ET PAENITENTIA
4. Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim
5. Synod Diecezji Grenoble 1990 "Orientacje i decyzje synodalne"
6. Kodeks prawa Kanonicznego

IV. SPOJRZEĆ W ŚWIETLE EWANGELII
KONIEC

 


początek strony
(c) 1996-1997 Mateusz